Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Tekst til tale - programvare for talesyntese

Utfører: Nordisk Språkteknologi (NST), Voss.

Prosjektleder: Randi Ulleland

Innhold: Målet med prosjektet var å utvikle et programvareprodukt for talesyntese; fonemsett, lydbibliotek, prosodi og brukertesting.

I prosjektperioden ble det utviklet en ny, stor uttaleordbok og spesielle rutiner for hvordan syntesen skal lese datoer, klokkeslett, forkortelser osv. som forekommer i tekster. Første versjon av NSTs norske talesyntese, RealSpeak Norwegian, var ferdig utviklet og på markedet sommeren 2000. Den ble lansert i to versjoner: en PC/ multimediaversjon og en telecom-versjon.

Varighet: 1999 - 1.7.2000 (Avsluttet) (forprosjekt gjennomført høsten 1998)

Programtilknytning i Forskningsrådet: ProgIT- program for IT industri og grafisk industri. (Programmet er avsluttet og etterfulgt av IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Nordisk språkteknologi AS gikk konkurs høsten 2003. Noen av selskapets taleteknologiprodukter er siden kjøpt opp av andre leverandører, mens status for andre produkter er uavklart.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26