Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

THINK: Connected car - an inclusive ICT project

Utfører: Think, Helen Hamlyn Centre, Royal College of Arts (UK) og Norsk Designråd ved Nyskapningsprogrammet Innovasjon for alle.

Prosjektkoordinator: Onny Eikhaug, Norsk Designråd ved Nyskapningsprogrammet Innovasjon for alle.

Innhold: Målsettingen for prosjektet har vært å utvikle designkonsepter og løsninger for elbilen Think basert på en brukerfokusert og inkluderende tilnærming, samt å synliggjøre og formidle Design for alle-metodikk og brukerinvolvering i designprosessen.

Et av hovedmålene var å utforske de faktiske behovene til et mangfold av brukere knyttet til bærekraftig bykjøring med vekt på eldre førere. Målet var å finne nye, utradisjonelle konseptuelle løsninger for fremtidige Think-modeller som både er inkluderende og unike. Studien så på mulighetene for hvordan elbilen kunne fungere som et mobilt informasjonsgrensesnitt utover de tradisjonelle løsningene som sosialt nettverk, planlegging av reiseruter, media og åpne opp for digitale tjenester som tilbyr sømløs forbindelse mellom bil, bolig, arbeidsplass, familie, venner og by.

Femten personer i alderen 24 til 82 år ble intervjuet og observert i sitt daglige virke. Samspillet mellom bruker og designer ga grunnlag for utarbeidelse av interaktive, individuelle profiler som gir innblikk i de enkeltes livsstil og behov. De interaktive profilene ga ny innsikt og inspirasjon til en serie designkonsepter.

Prosjektet har bidratt med nye konseptuelle idéer og konkrete løsninger som er til inspirasjon for utviklingen av fremtidige modeller av Think, modeller som allerede er under planlegging. Prosjektet har i tillegg bidratt til økt forståelse og kunnskap i bedriften om verdien av brukerinvolvering i design- og utviklingsprosessen, ikke minst med hensyn til brukernes alder, livsstil og funksjonsevne.

Norsk Designråd ønsker å bruke erfaringene fra prosjektet til å formidle nye metoder for brukerinvolvering i designprosesser for norske og internasjonale bedrifter. Publiseringsarbeidet er allerede i gang og vil bli videreført i 2010.

Mer om Think-prosjektet:


Varighet: 01.10.2008 - 30.09.2009

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 14.12.2008, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26