Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Telematikk for funksjonshemmede (forprosjekter)


Utfører: SINTEF Tele og Data, med samarbeidspartnere.

Innhold: Aktiviteten omfatter tre delprosjekter:

a) Taleforbedring for funksjonshemmede

Prosjektleder: Georg Esa Ottesen

Varighet: 01.11.1998-31.08.1999 (Avsluttet)

 

b) Talegjenkjenning på norsk med anvendelser for funksjonshemmede

Prosjektleder: Erik Harborg

Varighet: 01.11.1998-31.12.1999 (Avsluttet)

Det har vært et nært samarbeid og koordinering i de to forprosjektene "Taleforbedring for funksjonshemmede" og "Talegjenkjenning på norsk med anvendelser for funksjonshemmede". Dette gjelder både praktisk arbeid, felles møter, opprettelse av en felles referansegruppe og rapportering.

Gjennom besøk på kompetansesentra og industribedrifter, og seminaret "Taleteknologi for funksjonshemmede" har man kartlagt hvordan funksjonshemmede kan benytte taleteknologi slik at læring, kommunikasjon, kontroll og tilgang til informasjon blir best mulig tilpasset til denne gruppen. Utarbeiding av scenarier var et viktig grunnlag for diskusjonene på seminaret. Man har kommet fram til fem prioriterte produkter/tjenester som man ønsker å videreføre, og det er laget realiseringsplaner for disse.

De fem prioriterte områdene er: 1) Språk- og lesetreningslab'en, 2) Talende tekst-telefon, 3) Lydvarsleren, 4) Talehjelpemiddel med semantisk koding og skreddersydd stemme og 5) Robust talestyring.

 

Rapporter:

-"Taleforbedring for funksjonshemmede" - Sluttrapport STF40 A99050 fra SINTEF Tele og Data, september 1999.

-"Automatisk talegjenkjenning på norsk med anvendelser for funksjonshemmede"-Sluttrapport STF40 A00021 fra SINTEF Tele og Data, januar 2000.

 

c) Talende navigeringssystem

Prosjektleder: Ingrid Storruste Svagård.

Innhold: Målet med forprosjektet har vært å undersøke og beskrive mulighetene for et nytt orienteringshjelpemiddel for synshemmede.

 

Systemvisjonen er et bærbart (kroppsbårent) system for planlegging av ruter og sanntidsnavigering til fots i fremmede omgivelser, basert på elektroniske kart og satelittposisjonering kombinert med elektronisk kompass og ,i all hovedsak, talebasert interaksjon mellom bruker og system.

 

Forprosjektet avdekket et behov for en sentral databasetjeneste med stedfestede data for synshemmede, hvor brukerne selv kan utveksle relevant ruteinformasjon via Internett. Prosjektet LEIF-Ledsagende Informasjonstjeneste for synshemmede er en videreføring av dette forprosjektet.

Varighet: Januar 1999 - september 1999 (Avsluttet)

Rapport:

”Talende navigeringssystem for synshemmede” . Sluttrapport STF40 A99079 fra SINTEF Tele og Data, september 1999.
 

Programtilknytning i Forskningsrådet: ProgIT- program for IT industri og grafisk industri. (Programmet er avsluttet og etterfulgt av IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26