Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Tegnspråkeditor for digital video på PC (forprosjekt)


Utfører: Møller kompetansesenter, i samarbeid med Norsk Regnesentral og Læringssenteret.

Prosjektleder: Olle Eriksen, Møller kompetansesenter

Innhold: Målet med forprosjektet var å utvikle et fleksibelt tekstbehandlingsverktøy for personer som arbeider med tegnspråktekster på video. En slik tegnbehandler vil gjøre det mulig å arbeide med videotekster på tilsvarende måte som man bruker tekstbehandler for skriftspråk. Det var et ønske at tegnbehandleren skulle inneholde basisverktøy tilsvarende både tradisjonelle teksteditorer og videoredigeringssystemer, samt verktøy som muliggjør hyperlinking mellom ulike informasjonskilder.

Varighet: 1.6 - 31.12.2000 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: ProgIT- program for IT industri og grafisk industri. (Programmet er avsluttet og etterfulgt av IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Etter at forprosjektet ble avsluttet har Møller kompetansesenter utviklet tegnbehandlerprogrammet videre. Det foreligger nå (2006) i versjon 2.0 for PC.

Programmet ble utviklet for tegnspråkanalyse, men kan også brukes til andre typer arbeid; for eksempel i prosjekter hvor man vil analysere en video og knytte kommentarer til den. Når du har spilt inn en video importeres den til TegnBehandlerprogrammet. Deretter kan du skrive tekst i et tekstvindu som lenkes opp til ulike sekvenser i videoen. Når du er ferdig, kan du klikke i teksten for å spille av videosekvensene. Slik finner du fram til akkurat det du vil vise i videoen uten å måtte bruke telleverk og spoling.

Du finner mer informasjon om programmet på nettadressen: www.acm.no/tegnbehandler.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26