Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Sikkerhetsmodul i IKT-baserte pasienttjenester


Utfører: Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø.

Prosjektleder: Anders Løvold.

Innhold: Nettbaserte tjenester for og med pasienter innebærer elektronisk kommunikasjon mellom såkalt ”sikker sone” i helsevesenet, og pasienter på deres hjemmedatamaskiner. Erfaringene fra flere prosjekter og søknader tilsier imidlertid at slike opplegg krever datasikkerhet på et helt annet nivå enn hva helsevesenet hittil har hatt tilgang til.

Prosjektet har hatt som målsetning å utrede og utvikle en generell teknisk og organisatorisk løsning som sikrer dataintegritet og konfidensialitet for helserelaterte publikums- og pasient­tjenester på Internett. Det var videre et mål at løsningen skulle basere seg på definerte PKI-standarder (Public Key Infrastructure), samvirke med helsevesenets øvrige sikkerhets­løsninger, og kunne få godkjenning av Datatilsynet.

I prosjektet er det hovedsakelig fokusert på pasienters behov og forutsetninger for datasikkerhet, og rapporten drøfter hvordan ulike typer tjenester fordrer PKI i ulik grad. Videre gir resultatene grunnlag for drøfting av hvordan pasienter skal få nødvendig tilgang til og kunnskap om PKI-løsninger mot helsetjenester. Et eget nettsted knyttet til datasikkerhet er opprettet på www.telemed.no.

Her kan du lese NSTs rapport fra prosjektet sikkerhetsmodul i IKT-baserte pasienttjenester.

Varighet: 01.07-31.12.2000 (fase 1) (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: NIN - program for nasjonale informasjonsnettverk (Programmet er avsluttet).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26