Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Utvikling av fremtidsrettet software og hardware til hjelpemidlet ROLLTALK for multifunksjonshemmede

Utfører: IGEL Kompaniet AS

Prosjektleder: Øystein Johnsen, IGEL Kompaniet AS

Innhold: Målet med prosjektet var å tilføre nye egenskaper til produktserien Rolltalk, slik at disse hjelpemidlene kan brukes av flere brukergrupper. Eksempler på flere brukergrupper er personer med ervervede skader eller sykdommer som medfører gradvis svekkelse av den enkeltes funksjonsevner (som MS og ALS) og eldre med kommunikasjons- og eller hukommelsessvikt. I tillegg ønsket man å videreutvikle Rolltalk for å gi eksisterende målgrupper (multihandikappede med talehemming) økt utbytte av hjelpemidlene og nye muligheter basert på det nyeste innen datateknologi.

Prosjektet har bestått av flere delprosjekter og ble gjennomført som en OFU-kontrakt (offentlig forsknings- og utviklingskontrakt) med Rikstrygdeverket og Statens nærings og distriktsutviklingsfond. IT Funk støttet flere av delprosjektene.

I delprosjektet Mobiltelefon og tekstmeldinger ble det utviklet en løsning for bruk av mobiltelefon sammen med Mini-Rolltalk. Mobiltelefon er integrert i Maxi-Rolltalk, men tilpasning til Mini-Rolltalk krevde en annen teknisk løsning. Den nye versjonen er foreløpig tilrettelagt for Nokia telefoner. Det arbeides videre med en generell løsning for Mini-Rolltalk, løsninger for flere typer mobiltelefoner og trådløs tilkobling mellom mobiltelefon og Rolltalk.

I delprosjektet tekst-til-tale ble det utviklet en funksjon som gjør det mulig for brukeren å kombinere bokstaver, tekster og grafiske tegn til setninger og få gjort disse om til tale. Brukeren kan ”blande” innlest tale (digitalisert tale) og talesyntese (syntetisk tale) i samme setning. Løsningen inneholder også flere funksjoner for å lagre og hente fram tidligere konstruerte setninger. Grensesnittet er tilpasset talesynteser fra ulike leverandører. Tekst-til-tale funksjonen er integrert for en talemodul med clipboard funksjon (Infovox fra Telia) og andre talemoduler uten clipboard funksjon. Sistnevnte er tilrettelagt og testet for talesyntesene ”Nora” fra Norsk Språkteknologi og ”Talsmann” fra Telenor.

De nye brukerfunksjonene er integrert i en nylansert versjon av verktøyprogrammet Programsnekker (versjon 4.0), som ble utviklet som en del av prosjektet. Programsnekker gjør det mulig å tilpasse Rolltalk til brukerens individuelle behov. Behov og ønsker både fra brukere og fagpersoner var retningsgivende for arbeidet med den nye versjonen. Programsnekker versjon 4.0 er allerede lansert og tatt i bruk av flere Rolltalk-brukere. Det er også gjennomført utviklingsarbeid knyttet til andre nye brukerfunksjoner for Rolltalk, som planlegges implementert i senere versjoner.

Støtten fra IT Funk gjaldt også et delprosjekt som har utviklet et nytt hjelpemiddel i Rolltalkserien: Micro-Rolltalk. Dette er en håndholdt talemaskin for mennesker med nedsatt taleevne. Arbeidet her besto blant annet i å velge ut den maskinvaremodellen som var best egnet for dette bruksområdet, samt å tilpasse Programsnekker til bruk på små håndholdte PCer (WIN CE maskiner). Micro-Rolltalk er nå i handelen og har fått god mottakelse blant brukere og fagfolk både i Norge og i utlandet. Det nye produktet er søkt prisforhandlet med Rikstrygdeverket.

De øvrige delprosjektene ble finansiert gjennom OFU-kontrakten med Rikstrygdeverket og Statens nærings og distriktsutviklingsfond. Disse har blant annet resultert i forbedret bilde- og videobehandling, bibliotek med ferdige grensesnitt mot ulike rullestoler og kommunikasjonsløsninger, enklere og mer fleksibel editering av brukerens programtilpasning og tilpasning av Rolltalk programvare til nye Windows-plattformer.

Prosjektet er tidligere omtalt i artikkelen Ny teknologi kan gjøre hverdagen enklere for mennesker med store funksjonshemminger, publisert på IT Funks nyhetsside 21. november 2002.

Varighet: 01.01.2002 - 31.12.2003 (Avsluttet).

Programtilknytning i Forskningsrådet: IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26