Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Resultatservice og tjenesteyting for funksjonshemmede deltakere ved idrettsarrangement (forprosjekt)

Utfører: Quality Managment Software AS, i samarbeid med VIVIL Handicapidrettslag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund, Smartcom AS. Media LT og Hypatia AS

Prosjektleder: Erik Engh, Quality Managment Software AS

Innhold: De fleste IKT-baserte løsninger for resultatservice og tjenesteyting som benyttes ved idrettsarrangementer i dag er beregnet på funksjonsfriske arrangører og utøvere. Målet med forprosjektet var å legge grunnlaget for utvikling av et IKT-basert system for organisering, gjennomføring og rapportering ved idrettsarrangementer, tilpasset funksjonshemmedes behov. For eksempel ved å tilby muligheter for registrering av funksjonshemming, krav til spesiell oppfølging av idrettsutøveren, spesiell tilrettelegging av informasjon og resultatservice under arrangementet. Forprosjektet tok utgangspunkt i hvordan idrettstilbud for funksjonshemmede organiseres og gjennomføres i dag, og har kartlagt funksjonshemmede deltakeres behov i forhold til en IKT-basert løsning for tjenesteyting og resultatservice under idrettsarrangementer. Som et resultat av forprosjektet er det utarbeidet en kravspesifikasjon som planlegges realisert som et komplett dataprogram i et senere hovedprosjekt.

I arbeidet med kravspesifikasjonen er det lagt vekt på hvordan en resultatservice skal bygges opp for at data skal være tilgjengelig for alle idrettsutøvere med en funksjonshemming. Videre er det spesifisert hvilke elementer som må legges til grunn for å kunne registrere deltakere og deres funksjonshemming ved et arrangement. Forprosjektet har også vurdert hvilke hjelpemidler som kan benyttes for å visualisere og formidle resultater ved bruk av lyd, bilde og tekst, samt ulike metoder for å oppnå spredning på tvers av kulturelle barrierer, som språk, syntetisk tale, visualiseringer, bruk av levende lyd og bilde og lignende. Det er også vurdert alternative varslingsrutiner for deltakere under et arrangement, ved hjelp av mobile tjenester og mobile informasjonskiosker. I tillegg har forprosjektet utarbeidet en rekke forslag til skjermbilder og oppbygging av disse, samt foreslått en brukertilpasset metode for å sikre et web-grensesnitt som tilfredsstiller brukerens behov. Ved utviklingen av systemet vil det bli lagt vekt på at funksjonshemmede selv også skal kunne benytte verktøyet som arrangører av idrettsstevner.

De to brukerorganisasjonene som deltok forprosjektet er begge arrangører av stevner for funksjonshemmede. De har levert innspill til kravspesifikasjonen i forprosjektet og vil få en sentral rolle ved utprøving av løsningene i et hovedprosjekt. I dette ønsker man å benytte såkalt åpen kildekode ("open source"), slik at organisasjoner som har behov for løsningene kan ta dem i bruk med minimale kostnader. En abonnementsordning med faste kostnader for brukerne er blitt vurdert som en modell ved et hovedprosjekt. Drift, vedlikehold og videreutvikling planlegges utført på bakgrunn av dette tilbudet.

Varighet: 15.4.2005 - 20-06.2005

Programtilknytning i Forskningsrådet: Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls. Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.07.2005, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26