Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Tunge/munnstyring av datamaskiner og elektrisk utstyr for funksjonshemmede (Oral Mouse)

Utfører: Brusell Dental AS, i samarbeid med SINTEF, Telenor Open Mind, Xytech AB, LabData, Itsybitsy AB, Stinct AB og Permobil Group.

Prosjektleder: Tomas Uno Vilhelm Brusell, Brusell Dental AS

Innhold: Målet med prosjektet var å videreutvikle prototypen Oral Mouse til bruk for sterkt bevegelseshemmede og andre som ikke kan bruke IKT-løsninger basert på styring med bryter og mus. Oral Mouse er et patentert produkt som gjør det mulig å kontrollere alle IKT-funksjoner for styring av PC og andre datamaskiner med tungen/munnen.

Med støtte fra SkatteFUNN er det tidligere utviklet en løsning for tannleger, som gjør det mulig å styre røntgen- og journalsystemer uten bruk av hender. Selve løsningen består av en hodetelefon, der en ultralydsender og -mikrofon styrer bryter og musepeker ved hjelp av bevegelser brukeren gjør med tungen. Alt foregår trådløst, og brukeren trenger ikke noe utstyr i munnen.

Prototypen Oral Mouse i 3D-format. Kilde Xytech AB.
Prototypen Oral Mouse i 3D-format. Kilde Xytech AB.

I dette prosjektet har forskerne videreutviklet og tilpasset Oral Mouse til behovene hos mer krevende IKT-brukere, som personer høye ryggmargskader, muskelsykdommer og nevrologiske sykdommer. Prosjektet var bredt sammensatt med deltakere fra norske og svenske utviklingsselskap, et ledende norsk forskningsmiljø (SINTEF), samt sentrale brukermiljøer innen næringsliv og helsesektor (Telenor Open Mind og St. Olavs Hospital). Det ble også etablert en egen referansegruppe for prosjektet, med deltakere fra norske og utenlandske brukermiljøer, forskning og næringsliv. Fra Norge deltok NAV Buskerud, NAVs IKT-senter (SIKTE) og Abelia. Internasjonale deltakere var Tallinn Technical University, Permobil Group, HMC International, The Technology Centre for Disabled Persons (CTG) ved Universitetet i Antwerpen og Viru Hambaklinkk, Tallinn.

Prosjektet startet med at forskergruppen fra SINTEF testet ut bruk av ultralyd for å registrere tungens form og posisjon. Testing av ultralydutstyret foregikk på St. Olavs Hospital i Trondheim. Arbeidet resulterte i en relativt stor og kostbar prototyp, som vil kreve ytterligere forskning og utvikling før kommersialisering kan skje. Dette arbeidet videreføres nå i et samarbeid mellom Brusell Dental AS, SINTEF og Høgskolen i Sør Trøndelag for å utvikle en Oral Mouse-applikasjon som er mulig å kombinere med SINTEFS PARAT-teknologi (trådløs kommunikasjon i støyende omgivelser).

Parallelt med SINTEFs forskning på bruk av ultralyd for å registrere tungens form og posisjon, arbeidet Brusell Dentals forsknings- og utviklingsgruppe med alternative metoder for disse registreringene. I løpet av prosjektet har IT ingeniør Joakim Widegren og Brusell Dental AS utviklet en serie prototyper med bruk av ulike typer sensorer (kapasitive, induktive og mekaniske trykkfølsomme sensorer). Prototypene ble testet ut med bevegelseshemmede brukere i arbeids- og terapisituasjoner i Telenor Open Mind (Telenors opplærings- og arbeidstreningsprogram for funksjonshemmede).

På bildene nedenfor tester IT-ekspert Bjørn Espen Fagerheim, i Telenor Open Mind-programmet Oral Mouse-prototypen. Han er "munnbruker", sitter i rullestol og har ingen funksjon i armer og hender.

Bjørn Espen Fagerheim i Telenor Open Mind-programmet iført prototypen Oral Mouse. Her tester IT-ekspert Bjørn Espen Fagerheim i Telenor Open Mind-programmet Oral Mouse-prototypen.

Testene var klart positive og viste at det er mulig å benytte en forenklet teknologi som fungerer uten å bruke kostbart ultralydutstyr. Med sensorer av samme type som har vært brukt i industrien i titalls av år, uten medisinsk risiko, klarte testpersonene å bevege musepekeren og klikke, dobbeltklikke og høyreklikke med tungen. Som et resultat av forprosjektet er det inngått en avtale med Permobil Norge om implementering av Oral Mouse teknologi på Bjørn Espens rullestol for testing over lang tid.

Det er også etablert et samarbeid med HMC International, som utvikler en ”mobil enhet” med alt av styrefunksjoner for digitalt og elektronisk utstyr. Planen her er at Oral Mouse-teknologien skal integreres som en del av brukergrensesnittet i dette nyskapende produktet.

Prototypen ble også demonstrert på en workshop hos NAV SIKTE, og presentert for NTNUs etterutdanningsprogram innen universell design og IKT i november 2008. Høsten 2007 ble det sendt et innslag om Oral Mouse på TV2 Nyhetene. Det er planer om videre testing av prototypen i samarbeid med Cato Zahl Pedersen og Olympiatoppen.

Når alle testresultater er på plass, vil det bli laget en videofilm med sluttbrukere, i samarbeid med Playfilms, for å presentere Oral Mouse-teknologien. Det vil også bli utarbeidet en vitenskapelig artikkel på bakgrunn av erfaringene med prototypen.

Resultatene fra forprosjektet videreføres også i et AAL -prosjekt, der det skal utvikles en applikasjon beregnet på eldre med bevegelsesvansker.

Brusell Dental AS satser på at Oral Mouse kan komme på markedet i løpet av 2010.

Varighet: 1.6.2007 - 1.12.2008

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 24092007, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26