Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Tilgjengelig Internett gjennom tale

Utfører: Opera Software ASA, i samarbeid med SINTEF IKT

Prosjektleder: Lillian Medby, Opera Software ASA
Kontaktperson hos Opera: Christen Krogh

Innhold: Mange brukergrupper har begrenset tilgang til innhold og tjenester på Internett fordi de ikke kan lese tekst eller benytte de mest vanlige navigasjonsmekanismene på nettet. Dette gjelder blant annet synshemmede, dyslektikere og mennesker med nedsatt håndfunksjon. Målet med prosjektet var å øke tilgjengeligheten til Internett ved å videreutvikle talestøtten i Operas nettleser. Talestøtten omfatter både talestyring og opplesing av tekst.

Prosjektet ble gjennomført som et tilleggsprosjekt til det brukerstyrte innovasjonsprosjektet ”Flexible Rendering of Webcontent”. Dette ble gjennomført i perioden 2003 til juni 2004 og ble finansiert av IKT-programmet i Norges forskningsråd.

24. august 2004 lanserte Opera Software en foreløpig versjon (teknisk preview) av en talestyrt nettleser på Windows-plattformen for engelsk språk. Arbeidet i prosjektet tok utgangspunkt i denne versjonens funksjonalitet, med tanke på å gjøre den mest mulig nyttig for brukere som har behov for talestøtte i en nettleser.

Prosjektet har bestått av følgende aktiviteter:

  • Analysere behov og muligheter knyttet til talestøtte i en nettleser for ulike brukergrupper
  • Spesifisere og videreutvikle Operas talestøtte slik den får størst mulig nytteverdi for brukere som i dag har begrenset tilgang til innhold på Internett
  • Gjennomføre brukerevalueringer for å kartlegge hvilke grupper som har størst umiddelbar nytte av talestøtte i en nettleser
  • Evaluere talestøtte i Opera nettleser gjennom workshop og brukertester med prioriterte brukergrupper

For å sikre et brukerrettet fokus i prosjektet, ble det opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra Blindeforbundet, Deltasenteret, Huseby kompetansesenter, SIKTE (tidligere SUITE ved Sunnaas sykehus), Bredtvedt Kompetansesenter og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Prosjektet har resultert i innspill til videreutvikling av Operas nettleser med tanke på talestøtte for brukergruppene i prosjektet, samt et mer robust basis-produkt for generell talestøtte. En testversjon (beta) av den nye nettleseren ble offentliggjort 23. desember 2004. Taleteknologien i den nye betautgaven er tilgjengelig på engelsk for brukere av Windows 2000 og XP. Nettleseren inneholder flere nye funksjoner som kan være til hjelp for brukere som i dag har begrenset tilgang til innhold på Internett. Stemmestyrte kommandoer som for eksempel "Opera next link", "Opera back" og "Opera speak” vil gjøre det lettere for mennesker som har problemer med å benytte tastatur og mus å navigere på nettet. Funksjonen krever at man har en mikrofon og høyttaler koblet til PC'en. Talekommandoen "Opera speak” får nettleseren eller e-postklienten til å lese opp innholdet på en webside eller i en e-postmelding, noe som kan være til nytte for mennesker med lesevansker.

En annen nyhet er muligheten for å tilpasse innholdet på nettsider til bredden på nettleservinduet, slik at man slipper horisontal rulling.

På samme måte som i tidligere versjoner av Opera, kan brukerne endre presentasjonen av en nettside ved hjelp av egendefinerte stilsett, noe som kan være til hjelp for fargeblinde og svaksynte. Sistnevnte vil også ha nytte av nettleserens standard zoom-funksjon som kan forstørre innholdet på en nettside opptil ti ganger.

Den endelige versjonen av den talestyrte nettleseren ventes lansert i løpet av 1. halvår 2005, og vil bli gjort tilgjengelig for gratis nedlastning. Talestøtten er basert på IBMs ViaVoice Embedded teknologi, som per i dag ikke er tilrettelagt for norsk tale. Mange blinde og sterkt svaksynte har i dag tilbud om tilpasset utstyr og programvare som skjermtolk, talesyntese og leselist. Erfaringene fra forprosjektet tyder på at en nettleser med talestøtte først vil være et aktuelt alternativ for denne brukergruppen når den tilrettelegges for norsk språk. Da vil den også få større gjennomslag hos brukergrupper som ikke behersker engelsk, og som av ulike grunner ikke kan benytte seg av dagens nettlesere. Flere av referansegruppens innspill til endringer i Operas nettleser vil bli sammenholdt med andre typer krav og vurdert for senere versjoner.

Varighet: 01.06.2004 - 31.12.2004

Programtilknytning i Forskningsrådet: IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26