Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Etablering og vedlikehold av tilgjengelighetsdata gjennom mobilt brukersamarbeid - MoBruk (forprosjekt)

Utfører: Høgskolen i Østfold, i samarbeid med Statens Kartverk, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Norkart AS og Høgskolen i Gjøvik

Prosjektleder: Gunnar Misund, Høgskolen i Østfold, avdeling for informasjonsteknologi

Innhold: Målet med forprosjektet var å gjøre det mulig for funksjonshemmede å etablere og vedlikeholde informasjon om tilgjengelighet gjennom mobilt brukersamarbeid.

Planen var å bygge på resultatene fra et prosjekt om tilgjengelighetsdata i Oslo, som ble gjennomført i samarbeid mellom Oslo kommune, Statens Kartverk, Deltasenteret, Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund, med flere. Ett resultat herfra er en nettbasert tilgjengelighetsportal der brukerne via et kartgrensesnitt kan få informasjon om tilgjengelighet i gågater, T-banenedganger, offentlige toaletter og fotgjengeroverganger, o.l. I dette prosjektet ble nyregistrering og ajourhold identifisert som en alvorlig flaskehals. Man ønsket derfor å videreutvikle teknologi og metoder som kunne gjøre brukerne i stand til selv å registrere og vedlikeholde tilgjengelighetsinformasjonen, ikke bare i Oslo, men hvor som helst i landet. Forprosjektet skulle også legge til rette for videreføring og realisering av konseptet, enten i eksisterende organisasjoner og foretak, eller ved etablering av ny virksomhet.

Problemer knyttet til leveranser fra enkelte partnere og vanskeligheter med å etablere brukergrupper for systemtesting, førte til at forprosjektet gikk bort fra å lage et verktøy for registrering av tilgjengelighetsdata. Isteden valgte de å implementere og utforske et alternativt system for ruteplanlegging for bevegelseshemmede, basert på brukernes vurdering av framkommeligheten.

Erfaringene viser at det er mulig å lage en tjeneste for ruteplanlegging for bevegelseshemmede basert på enkle standardkomponenter som mobiltelefon, server og åpen programvare. Kartdataene i et slikt system kan legges inn av brukerne selv eller andre interesserte, gjennom teknologi og tjenester i prosjektet Openstreetmap.org. Disse kartdataene er fritt tilgjengelig for alle. For å generere gode ruter, kan brukerne kommentere graden av tilgjengelighet via en mobiltelefon med GPS. Systemet bruker denne kollektivt innsamlede innformasjonen til å lage ruter som unngår hindringer og favoriserer partier som er merket som spesielt godt framkommelige. Rutene blir presentert på et kart i mobiltelefonen. Brukerne kan definere sine egne brukergrupper, slik at brukere med ulike typer framkommelighetsproblemer kan få skreddersydde ruteforslag. Systemet er tilgjengelig som åpen programvare, og kan lett tilpasses og tas i bruk av de som ønsker det. Resultatene er rapportert i flere internasjonale fora, i tre vitenskapelige artikler og to presentasjoner på internasjonale konferanser, der ett av dem ble tildelt ”Best Paper Award”.

Grunnet problemene med å gjennomføre prosjektet som opprinnelig planlagt, forligger det for tiden ikke konkrete planer om å videreføre arbeidet. Høgskolen i Østfold vil imidlertid fortsette arbeidet for å utvikle og vurdere IKT-baserte tjenester for bevegelseshemmede, basert på brukernes aktive deltakelse.

Varighet: 1.12.2006 - 31.12.2007 (avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 20070801, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26