Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

MULTIFUNK - Metode og verktøyprogram for barn og unge med generelle lese- og skrivevansker og/eller synsvansker

Utfører: Aschehoug Forlag - undervisningsavdelingen, i samarbeid med Norsk Regnesentral og Institutt for Spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo.

Prosjektleder: Gjertrud W. Kamstrup, Norsk Regnesentral.

Innhold: Målet med prosjektet var å utvikle et elektronisk verktøyprogram som kan gi individuelt tilpasset læringsstøtte i lese- og skriveprosessen for barn og unge med generelle lese- og skrivevansker og/eller synsvansker (denne målgruppen ble senere tatt ut). Som et resultat av prosjektet er det utviklet en prototyp som støtter barn med lese- og skrivevansker. Verktøyet er testet ut i flere omganger. Resultatene fra den siste utprøvingen på grunnskoler i Sarpsborg, under ledelse av stipendiat Rolf Fasting, vil bli publisert i 2003-2004. Som et resultat av arbeidet med prototypen og utprøvingen, er det utarbeidet en spesifikasjon som Aschehoug vil bruke for utvikling av et kommersielt tilgjengelig verktøy. Det er også laget en lærerveiledning for bruk med Multifunk-verktøyet.

Verktøyet kan brukes både sammen med ordinære læremidler (bøker) ved at teksten skannes inn, og sammen med elektroniske læremidler og innhold hentet fra Internett generelt.

Multifunk prototypen har to typer funksjonalitet som skal støtte elevene i lesing og skriving:

  • Individuelt tilpasset tekstformatering,
  • Opplesing av tekst via talesyntese (datastemme).

En fordel med datateknologi i skolen, er at man enkelt kan tilpasse tekst på skjerm til individuelle behov, i motsetning til tekstboka hvor det er kostbart å trykke enkelteksemplarer tilpasset individuelle behov. Dette utnyttes i Multifunk ved at man kan velge hvordan en tekst skal se ut for hver enkelt elev. Det vil si at tekststørrelse, fonttype, ordmellomrom, linjeavstand, linjelengde, for- og bakgrunnsfarge tilpasses den enkelte elev gjennom en profil som Multifunk husker fra gang til gang.

En annen fordel er at talesyntese (datastemme) kan brukes til å lese opp deler av teksten, tilpasset den enkeltes behov og ønsker. I Multifunk kan elevene få auditiv støtte under egen lesing, ved å velge ett eller flere ord for opplesing. I siste versjon av prototypen kan man også stille inn lengden på pausen mellom ord eller velge å få lest opp stavelser i stedet for ord.

Multifunk fungerer både kompenserende for den enkelte leser som sliter med vanlig trykt tekst de møter i hverdagen, og integrerende når det brukes i grupper, som for eksempel ved prosjektarbeid i skolen.

MULTIFUNK-prosjektets nettsted finner du mer informasjon om prosjektet, samt en lenkesamling til relaterte prosjekter, fagmiljøer og teori innenfor temaene e-læring generelt, dysleksi og e-læring, samt teknologi. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til prosjektleder Gjertrud W. Kamstrup. Prosjektet er omtalt i to artikler som ble publisert i Computerworld 28.mai 2001. Artiklene "Får lesingen til å funke bedre" og "Også for voksne" forteller om hvordan verktøyprogrammet MULTIFUNK kan være en verdifull læringsstøtte for denne gruppen.

Varighet: 01.04.2000 - 31.12.2002.

Programtilknytning i Forskningsrådet: TYIN - program for tjenesteyting og infostruktur. Etter at TYIN-programmet ble avsluttet, ble prosjektet overført til det nye programmet Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls. Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26