Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Internett for alle

Utfører: DELTA-senteret, Oslo.

Prosjektleder: Harald Jørgensen.

Innhold: Målet med prosjektet var å utvikle og formidle retningslinjer for hvordan nettsider kan utformes med tanke på tilgjengelighet for alle. Med utgangspunkt i de internasjonale retningslinjene fra World Accessibility Initiative (WAI), samlet man kompetanse fra norske bruker- og utviklingsmiljøer, og etablerte et norsk nettsted og en norsk kunnskapsdatabase om tilgjengelighet til informasjon og tjenester på nettet.

Målgruppen for prosjektet var informasjonsformidlere og -rådgivere, opplæringsinstitusjoner som driver med internettrelatert undervisning, opplærings- og utdanningsinstitusjoner for internettdesign og -bruk, private tilbydere av internett-tjenester og profesjonelle designere, samt brukere og støtteapparatet rundt disse. Gjennom prosjektet har man funnet fram til relevant informasjon, sett fra ulike funksjonshemmedes ståsted, og gått i dybden både på formelle, praktiske og tekniske sider ved tilgjengelighet til informasjon og tjenester på nettet. Prosjektet er nærmere beskrevet i artikkelen "Internett for alle", som har vært publisert i senterets trykte blad DELTA-Nytt nr.2/ 2000. Artikkelen er lagt ut på IT Funks artikkelside.

Som et resultat av prosjektet, lanserte DELTA-senteret nettstedet "Internett for alle" 21. juni 2001. Nettstedet er senere blitt overført fra Deltasenteret til Sosial- og helsedirektoratet. For mer informasjon, se: http://www.shdir.no/infa.

Varighet: 01.10.2000 - 31.08.2001 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: ProgIT- program for IT industri og grafisk industri. (Programmet er avsluttet og etterfulgt av IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26