Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Haptisk hjelpemiddel for svaksynte og blinde (forprosjekt)

Utfører: CompuTouch AS, i samarbeid med SINTEF.

Prosjektleder : Frank Robert Berg, CompuTouch AS

Innhold: Hensikten med prosjektet var å finne fram til mulige praktiske hjelpemidler for blinde og svaksynte, basert på haptisk teknologi. Denne teknologien gjør det mulig å overføre informasjon til brukeren via sansen til å føle en tilbakemelding, for eksempel gjennom fingertuppen. Hjelpemidler basert på slik teknologi kan gi synshemmede bedre muligheter til å kommunisere med datamaskinen (PC). Målene i forprosjektet var å:

·        Gjennomføre en analyse av mulige praktiske funksjonsområder for bruk av haptisk teknologi overfor svaksynte og blinde.

·        Prioritere og velge ut det området som kan gi størst nytte-effekt, og som samtidig lar seg realisere fram til en teknisk prototype-løsning innenfor en 12 måneders periode.

·        Utarbeide kravspesifikasjon over det aktuelle funksjonsområdet som er valgt ut, samt lage en gjennomføringsplan for neste fase.

Forprosjektet tok utgangspunkt i den haptiske teknologien som allerede er utviklet av selskapet CompuTouch (en spesiell prototyp av en taktil datamus). Det ble opprettet en egen prosjektgruppe med flere deltakere fra CompuTouch, representanter fra brukergruppen blinde og svaksynte, fagpersoner med erfaring fra opplæring og undervisning av synshemmede innen informasjonsteknologi og SINTEF.

De tekniske datahjelpemidlene som finnes i dag er ikke i stand til å videreformidle tekst i rammer, grafiske elementer, bilder og andre illustrasjoner på en meningsfylt måte til brukeren. Resultatene fra forprosjektet viser at blinde kan ha nytte av et teknisk hjelpemiddel som gjør dem i stand til å føle innholdet på PC-skjermen, ved hjelp av fingertuppene. Prosjektet konkluderer med at den taktile motoren som er utviklet av CompuTouch er egnet som basis i et slikt hjelpemiddel.

Den produktløsningen som foreslås i forprosjektet består av en egen haptisk enhet som kan knyttes til PC-en på samme måte som et tastatur. Selve enheten er tenkt utformet som en såkalt ”taktil musematte”, med flere innebygde motorer som skal gi følbare signaler om innholdet på skjermen tilbake til brukeren. Brukeren skal altså kunne føle ved hjelp av fingertuppene hva som til enhver tid er presentert på PC-skjermen. Tekst som kan leses ved hjelp av leselist vil for eksempel ha ett bestemt følbart signal, figurer og illustrasjoner med mindre relevans for blinde vil ha et annet, områder som inneholder klikkbare ikoner i software programmer et tredje, og så videre. Utprøvinger i forprosjektet viser at det krever minimal opplæring før en bruker kan skille mellom forskjellige følbare signaler. Erfaringer fra forprosjektet viser at de fleste brukere vil kunne skille mellom 5-10 forskjellige signaler etter kort opplæring. Den foreslåtte produktløsningen er tenkt utformet slik at den samvirker med leselist og hjelpemidler for opplesing av lyd for tekst.

Det foreligger en egen rapport fra forprosjektet. Nærmere opplysninger om denne kan fås ved henvendelse til prosjektleder. Det er også utarbeidet en plan for det videre arbeidet fram til realiseringen av en prototyp.

Forprosjektet er også omtalt i artikkelen Følbar "musematte" skal gjøre det lettere for synshemmede å bruke PC, publisert på IT Funks nyhetsside 27. august 2002.

Varighet: 01.06. - 31.12.01 (sluttdato forlenget fra 31.10.01) (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: ProgIT- program for IT industri og grafisk industri. (Programmet er avsluttet og etterfulgt av IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Som en oppfølging av forprosjektet arbeides det med å sikre finansiering til å utvikle en prototyp. Når denne er testet ut, er planen å finne en samarbeidspartner som kan produsere og levere produktet til markedet.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26