Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Utvikling av en talende klokke

Utfører: Falck Igel AS (tidligere Falck Vital), i samarbeid med Inventas AS, Jetro AS, samt flere kompetanse- og brukermiljøer i Norge og Sverige

Prosjektleder: Bjørn Arntzen, Falck Igel AS

Innhold: Målet med prosjektet var å utvikle en talende klokke - et teknisk hjelpemiddel for hukommelsesstøtte for personer med kognitiv funksjonshemming. Produktet hjelper brukerne med å huske hva de skal gjøre og når de skal gjøre det. Dagens tekniske løsninger for hukommelsesstøtte i det private markedet er ofte for kompliserte å bruke for mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. Derfor ønsket selskapet å utvikle et produkt som bedre ivaretar de aktuelle brukergruppenes muligheter til å dra nytte av ny teknologi for å mestre hverdagen bedre.

Prosjektet har bidratt med ny kunnskap om brukerbehov, samt metoder for design- og utviklingsprosesser som tar høyde for disse. Sentrale utfordringer i prosjektet har vært å utvikle et produkt som ivaretar brukernes behov for avanserte løsninger, kombinert med enkle grensesnitt og et appellerende utseende. Aktivitetene i prosjektet besto i å:

  • Systematisere og teste ut kunnskap om ulike brukergruppers behov og koble dette til krav til løsninger for funksjoner, design og grensesnitt i det nye hjelpemidlet.
  • Vurdere, og søke etter tekniske og designmessige løsninger som tilfredsstiller brukerkravene, samt å utvikle software og hardware for en testprototyp.
  • Utvikle produktet etter godkjent testprototyp.
  • Utvikle og dokumentere arbeidsmetodikk og organisering i forhold til samarbeidspartnere.

Støtten fra IT Funk gjaldt de to første prosjektfasene (fram til en godkjent testprototyp), samt deler av formidlingen fra prosjektet (rapport om erfaringer med brukermedvirkning i IKT-prosjekter for denne målgruppen).

Prosjektet gjorde bruk av både en norsk og en svensk referansegruppe, bestående av fagmiljøer med kompetanse på brukere med demens, utviklingshemming, pasienter innenfor psykiatrien, samt slagrammede. Referansegruppene var aktivt involvert i hele utviklingsprosessen og bidro med vesentlige innspill om brukerbehov og evaluering av løsninger. Selskapets eksisterende produkt, HuskeKlokka, ble testet ut i flere svenske prosjekter. Tilbakemeldingen herfra er innarbeidet i kravspesifikasjonen for den nye talende klokka. Kompetansemiljøer innen teknologi og design har deltatt i vurdering og utvikling av de konkrete løsningene. Prosjektet har ført fram til en prototyp på den nye talende klokka.

Brukernes tilbakemelding på den tidligere klokkemodellen, HuskeKlokka, var at den var for stor til å ta med seg og at framvisningsfeltet (displayet) var for lite. Løsningen ble dermed å utvikle et produkt som består av en stasjonær enhet med display og en mobil enhet: MemoBase og MemoGo. Den mobile enheten lades ved at man setter den inn i den stasjonære enheten. MemoBase kan kobles til høyttalere for å forsterke lyden, mens MemoGo er utstyrt med ørepropper for diskret melding, for eksempel når brukeren har den med seg utendørs i støyende omgivelser eller ikke ønsker at andre skal høre meldingen.

Det nye hjelpemidlet kan vise tid, dag, måned og år, og brukeren kan selv velge hvor mye som skal vises. For eksempel: Det er onsdag ettermiddag, tjuefjerde september to tusen og syv, klokka er to over halv tre. Brukeren kan velge mellom analog eller digital visning på displayet.

Det endelige produktet får også flere andre funksjoner, som nattindikator, automatisk sommer og vintertid, forvarsel med lyd eller vibrasjon før melding, nedtelling til neste melding samt muligheter for valg mellom dame- og herrestemme for opplesning av beskjeder. Brukeren kan bestemme antall repetisjoner av hver melding og om det skal kvitteres for mottatt beskjed. Videre kan man bla i meldingene, både de som gjelder i fortid og fremtid. Displayet på den stasjonære enheten har også en indikator for alarm på urskiven. Ved å trykke på denne får brukeren opplest beskjeder som gjelder det angitte klokkeslett.

Det er lagt vekt på at produktet skal være enkelt å programmere for så vel pårørende som brukerne selv. Tastaturet er utstyrt med symboler som skal gjøre det enkelt å velge riktig tast, enten man vil skru opp lyden, lese inn meldinger, høre på tidligere meldinger med mer. Brukerne kan selv enkelt lese inn meldinger i den mobile enheten, for eksempel informasjon når de under et besøk hos legen får en beskjed de er redd for å glemme når de kommer hjem.

Høsten 2007 ble det produsert en prøveserie. Denne ble deretter testet ut i prosjektets referansegrupper og av Falck Igels interne hjelpemiddelkonsulenter før den endelige versjon av klokka ble satt i produksjon.

Prosjektet involverte brukermiljøer fra et tidlig tidspunkt i produktutviklingen. Erfaringen er at selv om dette tar mye tid og arbeid, veier fordelene med aktiv brukermedvirkning i hele utviklingsprosessen opp for ulempene.

Varighet: 10.4.2006 - 31.3.2007 (frem til godkjent testprototyp), januar 2008 (hele prosjektet).

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Det nye produktet ble lansert i markedet i april 2008.

Bildet nedenfor viser den talende klokken Memo:

Bildet viser den talende klokken Memo.

Arbeidet med brukermedvirkningen i prosjektet er dokumentert i rapporten "Erfaringer fra utviklingsprosjekt for "Memo" - en talende klokke fra Falck Igel AS". En elektronisk versjon av rapporten er lagt ut i IT Funks dokumentsamling.

Dette dokumentet ble første gang publisert 19.09.2006, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26