Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Design for alle: ’Best practice’ i internasjonale telekomselskap

Utfører: Telenor FoU

Prosjektleder: Frode Volden

Innhold: Formålet med prosjektet var å kartlegge hvordan ledende telekomselskap arbeider med å kvalitetssikre utvikling av produkter og tjenester i forhold til prinsippene om design for alle (universell utforming).

Varighet: 1998 (Avsluttet).

Rapport: Forskningsrapport fra Telenor FoU (FoU R 40/98): Frode Volden, Jan Skundberg: Design for alle og teletjenester. Rapporten foreligger ikke i elektronisk versjon, men kan bestilles fra Telenor FoUs bibliotek. 

Programtilknytning i Forskningsrådet: ProgIT- program for IT industri og grafisk industri / TYIN - program for tjenesteyting og infostruktur. (Programmene er avsluttet. ProgIT er etterfulgt av av IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, mens TYIN er etterfulgt av programmet Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls). Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26