Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Stemmestyrt informasjonsportal for blinde og svaksynte (forprosjekt)

Utfører: Christiania Business Integration (CBI) AS, i samarbeid med NTNU

Prosjektleder: Kim Kristiansen, CBI AS

Innhold: Internett er blitt en viktig kanal for informasjon fra det offentlige. Odin og www.norge.no er gode eksempler på dette. For å unngå at noen brukergrupper (blinde, svaksynte, dyslektikere med flere) utestenges fra nettet, er det behov for løsninger som kan gi flere enkel adgang til offentlig informasjon og tjenester. Hensikten med forprosjektet var å prøve ut hvordan internett-teknologi sammen med talegjenkjenning, søketeknologi og talesyntese, kan settes sammen i en brukervennlig og attraktiv totalløsning - en såkalt stemmestyrt informasjonsportal. Tanken er at en synshemmet ved hjelp av en vanlig telefon eller mobiltelefon skal kunne ringe opp en spesiell nettleser som tar frem den informasjon som innringeren etterspør, og via talesyntese oversetter teksten til vanlig tale. En slik løsning vil gi økt tilgjengelighet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi for mennesker med redusert funksjonsevne, spesielt blinde, svaksynte og dyslektikere.

I forprosjektet testet man ut metodikk for navigering ved hjelp av stemmestyring, oppdatering og indeksering av søkeord mot databaseoppslag, samt standardisering av ovennevnte. Følgende emner ble behandlet:

  • Navigering via stemmestyring versus bruk av taster
  • Gjenkjennings-/feilrate
  • Evaluering av kommandovokabular
  • Søkemetodikk mot database
  • Metodikk for indeksering av søkebegreper
  • Metodikk for oppdatering av søkebegreper

Blant annet ble det gjennomført en omfattende analyse av norsk talegjenkjenning der 97 personer deltok. Totalt ble 94 bokstaver, tall, ord og uttrykk testet.
Resultatene viste at norsk talegjenkjenning fullt ut tilfredsstiller de kvalitetskrav som må stilles til en slik løsning. Det ble registrert en gjenkjennelsesrate på over 94% på definerte søkeord. Basert på såkalte normtall regnes dette som meget bra. Det ble ikke registrert spesielle forskjeller mellom ulike landsdeler, kjønn eller aldersgrupper. Et mindre sett med kommandoer (kommandovokabular) for å navigere i selve løsningen ble også analysert. Bruk av taster for å taste inn brukeridentifikasjon og eventuelt andre ting fungerte bra. En kombinasjon av bruk av taster og stemmestyring ble også testet. I forprosjektet ble det utviklet en demonstratorversjon som simulerer en tenkt ferdig løsning. Denne er demonstrert for Norges Blindeforbund og Statens informasjonstjeneste.

Forprosjektet har framskaffet et stort loggmateriale som også kan være nyttig for andre prosjekter. Interesserte kan få tilgang til dette materiale på CD. Det er utarbeidet en rapport fra forprosjektet. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til VoiceASP AS ved daglig leder Stein Stølen på telefon 815 68 366, eller e-post: stein.stolen@voiceasp.no.

Varighet: 23.09.2003 - 31.12.2003 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Etter at forprosjektet ble avsluttet har firmaet VoiceASP (tidligere en del av CBI AS) utviklet en talebasert avisløsning for Norges Blindeforbund. Denne gir blinde og svaksynte muligheten til å lese og navigere i nyheter fra et utvalg internettaviser ved hjelp av stemme og telefon. Løsningen ble prøvd ut i et forsøksprosjekt i regi av Norges Blindeforbund i perioden januar – august 2005.

I samarbeid med adgangforalle.dk har VoiceASP utviklet produktet LesePILOT. Dette er en PC-basert løsning som gjør det mulig å få lest opp tekst fra for eksempel Internett, Word og e-post ved hjelp av talesyntese. Produktet ble presentert på IT Funks stand på messen "Selvstendig liv Handicap 2006" på Lillestrøm 30. mai - 1. juni 2006.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26