Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Brukergrensesnitt. Metoder og verktøy for utvikling av multimodale brukergrensesnitt (forprosjekt)


Utfører: Genera AS,  i samarbeid med Numerica Taskon a.s , SINTEF Tele og Data og Telenor FoU.

Prosjektleder: Dag Bøyesen, Genera.

Innhold: I dette forprosjektet er det laget en utredning om utfordringer, behov, løsninger og forslag til forskningsfokus innenfor brukergrensesnittfeltet, med fokus på utvikling av brukergrensesnitt. Utredningen foreligger i form av en forprosjektrapport, som også belyser hvordan behov knyttet til funksjonshemmede brukere har mange fellestrekk med de mer generelle behovene knyttet til å få brukergrensesnitt til å fungere på tvers av plattformer.

Rapporten begrunner et økende behov for felles utvikling av brukergrensesnitt på tvers av plattformer, og anbefaler en modellbasert angrepsvinkel ved slikt arbeid. Den gir videre en gjennomgang av tilgjengelige teknologiske løsninger innenfor feltet, både viktig arbeid fra sentrale internasjonale aktører, lovende angrepsviklinger fra mer akademiske miljøer, og teknologiske løsninger fra virksomhetene som har deltatt i forprosjektet. Blant annet belyses koplinger til Unified Modelling Language (UML), som per i dag er de facto standard for modellbeskrivelser i systemutviklingssammenheng mer generelt, og som bør være en basis for videre metodisk arbeid. Rapporten avsluttes med å fokusere på udekkede utfordringer og behov, ved å gi en anbefaling av forskningsfokus. Anbefalingen trekker frem viktige angrepsvinkler og delområder innenfor fem hovedområder: modelleringsteknikker, verktøy, systemutviklingsmetodikk, designprinsipper for mobile brukergrensesnitt, og prinsipper for transformasjon av brukergrensesnitt.

Varighet: 1.12.99 - 30.6.2000 (Avsluttet)

Rapport: "Metoder og verktøy for utvikling av skalerbare, multimodale brukergrensesnitt - utfordringer, behov, løsninger og forslag til forskningsfokus". Oslo 22.6.2000.

Programtilknytning i Forskningsrådet: ProgIT- program for IT industri og grafisk industri. (Programmet er avsluttet og etterfulgt av IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26