Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Web og universell utforming: Håndverk, innovasjon eller kunst? (bokprosjekt)

Utfører: Media LT AS

Innhold: Hovedmålet med prosjektet var å utvikle og formidler god praksis for universell utforming av nettsteder og webbaserte tjenester. Prosjektet formidler hva universell utformimg innen web er og ikke er, og hvilke potensial som ligger i å designe for brede målgrupper. Man har dessuten tatt for seg hvilke verktøy, teknikker og kriterier som eksisterer for å sikre universell utforming av webgrensesnitt. Resultatet av prosjektet har blitt utgivelse av en bok på Universitetsforlaget.

Prosjektet hadde 7 milepæler/delmål:

 1. Sette opp nettsted og diskusjonsforum.
  http://medialt.no/bok-om-uu-og-web/1165.aspx
 2. Elektronisk eksempelsamling.
  Kodeeksemplene legges ut på bokas nettsider, Universitetsforlaget.
 3. Identifisere og beskrive viktig hjelpemiddelteknologi.
  Hjelpemiddelteknologien beskrives i portretter av 8 personer i boka.
 4. Identifisere og beskrive aktuelle standarder.
  • Web Content Accessibility Guidelines
  • User Agent Accessibility Guidelines
  • Authoring Tools Accessibility Guidelines
  • Accessibility Rich Internet Applications
 5. Vurdere eksisterende teori og praksis innen systemutvikling og hvordan det kan tas høyde for universell utforming.
  Systemutvikling beskrives i boka ”Frode Eika Sandnes (2011), Universell utforming av IKT-systemer, Universitetsforlaget. Det var ikke nødvendig med veldig store overlapp.
 6. Vurdere eksisterende teori og praksis innen menneske-maskin interaksjon og hvordan det kan tas høyde for universell utforming.
  Dette har blitt et gjennomgående tema i boka: Bruk av standarder, viktige visuelle egenskaper, mobile grensesnitt, vanlige problemstillinger i nye web-prosjekter, bruk av redudans, viktige ting å tenke på når du tester med funksjonshemmede osv.
 7. Ferdigstille bok og sluttrapport.
  Boka "Web og universell utforming" utgis på Universitetsforlaget 4. september 2013. Etter vurdering i prosjektgruppa og i samarbeid med Universitetsforlaget har boka blitt lettlest og ikke for akademisk. Boka er aktuell både for de som jobber med web og for studenter.

Varighet: Januar 2012 - juni 2013 (Prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.09.2012, og ble sist oppdatert 29.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26