Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Utvikling av norske standarder for universell utforming av IKT

Utfører: Standard Norge i samarbeid med Standardiseringskomitéen SN/K 520 Universell utforming av IKT. Medlemmer i SN/K er Deltasenteret, Difi, Utdanningsdirektoratet, Post- og teletilsynet, Senter for IKT i utdanningen, Norges Blindeforbund, Microsoft Norge AS, MediaLT AS, Karde AS, Tingtun AS, FunkaNu AS, Abilia AS, Autodata AS og Creuna AS.

Prosjektleder: Rudolph Brynn, Standard Norge

Innhold:
Hovedmål: Utvikle standarder som sikrer universell utforming på ulike områder innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Delmål:

  1. Utvikle standarder for tilgjengelige nettsteder, tilgjengelige dokumenter og selvbetjeningsautomater
  2. Sørge for norsk deltakelse i europeisk standardiseringsvirksomhet om universell utforming av IKT.

Behovet for standarder øker med utviklingen av et selvbetjeningssamfunn der borgerne stadig oftere må være sin egen saksbehandler i møte med private og offentlige virksomheter. Prosjektet har som mål å utvikle nasjonale standarder for universell utforming av IKT, og delta i europeisk standardiseringsarbeid på området. Prosjektet er del av samarbeidsavtalen mellom IT Funk og Standard Norge 2011-2012.

Komitéen har bestemt at det skal utvikles nasjonale standarder for tre områder: dokumenter, nettsteder og selvbetjeningsautomater. Behovet for flere standarder vil bli vurdert seinere. Standardene vil bli viktige verktøy for å sikre bedre tilgjengelighet for alle når det gjelder IKT og IKT-baserte løsninger overalt i samfunnet.

Varighet: September 2011 - desember 2012 (IT Funk-delen).
Komitéens forslag sendes deretter på høring før endelige standarder og veiledninger publiseres av Standard Norge i 2013.

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 22.04.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26