Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

User Testing Tool (UTT) (forprosjekt)

Utfører: Tingtun AS i samarbeid med Accessibility Foundation (Nederland), Evangelische Stiftung Volmarstein / Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (Tyskland) og Seniornett.

Prosjektleder: Mikael Snaprud, Tingtun AS.

Innhold: Prosjektet skal kombinere brukertesting og automatisk testing for å sikre testing av flere tilgjengelige nettsteder.

Det er kostbart å gjennomføre god brukertesting av webtilgjengelighet. Det krever stor arbeidsinnsats. Automatisert testing er billigere, men dekker kun omlag 20 % av testene som kan gjennomføres. Et automatisk testverktøy kan sjekke at et bilde har en beskrivelse (alt-text), men ikke uten videre sjekke om teksten beskriver et gitt bilde.Prosjektet skal demonstrere en kombinasjon av fordelene med brukertesting og automatisert testing gjennom et nytt, innovativt testverktøy som øker antallet tester og forbedrer kvaliteten.

Prosjektet har 6 hovedutfordringer/milepæler:

  • Hvordan automatiserte testresultater kan støtte arbeidet med brukertesting.
  • Hvordan brukere kan ledes gjennom en testprosess med et testverktøy.
  • Hvordan testing av et representativt utvalg av nettsider fra større nettsteder kan gjennomføres.
  • Hvordan brukerens valg kan lagres uten programmering av nettsted eller plug-in på nettleseren.
  • Hvordan testresultater fra flere brukere kan kombineres for å bedre testresultatet.
  • Hvordan et fritt tilgjengelig testverktøy kan bidra til nyskapning av arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Resultat: UTT har levert en demonstrator for brukertesting kombinert med automatisk testing for å bidra til arbeidet med universell utforming av tjenester på nett. Se: http://utt.tingtun.no

Løsningen er implementert som fri programvare og bygger videre på resultater fra eGovMon prosjektet som har fått støtte fra Verdikt programmet. De innledende eksperimentene i forprosjektet vider at flere brukergrupper er interessert i å bruke løsningen for å kunne avdekke og dokumentere barrierer på nett. Verktøyet sammenstiller elementer fra et nettsted og presenterer dem sammen med passende spørsmål for å gjennomføre de tester som ikke kan automatiseres. Bruk av verktøyet krever ingen installasjon av programvare hos brukeren og ingen endringer av kode på nettstedet som testes. Resultatet fra testen presenteres i en samlet liste over alle barrierer som er funnet automatisk og de som er avdekket av brukere.

Prosjektet har gitt verdifull innsikt i hvordan brukergrensesnittet kan utformes for å lede brukeren gjennom testprosessen og for utvidet bruk i en løsning for crowdsourcing. Resultatene fra forprosjektet danner grunnlag for videre arbeid i et EU prosjekt som forventes startet høsten 2013. Se: http://www.forskning.no/artikler/2013/august/364886

Varighet: juli - desember 2012 (prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.09.2012, og ble sist oppdatert 29.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26