Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Universal User Competence (forprosjekt)

Utfører: MediaLT AS i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Det Europeiske Datakortet (ECDL), Huseby kompetansesenter, Deltasenteret, Norsk forbund for utviklingshemmede og Norges Blindeforbund.

Prosjektleder: Magne Lunde, MediaLT AS.

Innhold: Prosjektets hovedmål var å definere hvilke krav som må stilles til brukerkompetanse for å kunne benytte WCAG 2.0 nettsteder, og utvikle et rammeverk for testing og opplæring med fagplan, læremateriell, kurs og testsystem. Prosjektets målgruppe var synshemmede og mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Fordi problemstillingen har stor internasjonal aktualitet, ble prosjektet gjennomført og resultater publisert på engelsk på nettsiden http://www.medialt.no/universal-user-competence-uuc/733.aspx

I utgangspunktet bør funksjonshemmede ha sammenliknbar kompetanse med alle andre, og Datakortet (modul 7) ble valgt for å definere denne "grunnkompetansen". Datakortet er det mest aktuelle leverandøruavhengige sertifiseringssystemet i Europa. I tillegg ble det satt opp ulike krav for datatekniske hjelpemidler for synshemmede, skjermleser og skjermforstørrer. Den første versjonen av brukerkravene for synshemmede var basert på MediaLTs tiårige erfaring med opplæring av synshemmede og en rekke FoU-prosjekter. Nedsatt kognitiv funksjonsevne medfører svært ulike utfordringer. Derfor endte man opp med å benytte Datakortets standardkrav for denne brukergruppen.

I arbeidet med andre utgave av brukerkompetansekrav, ble første versjon lagt ut på nett (Facebook og Twitter) og sendt ulike norske kompetansemiljøer. Tilbakemeldinger ble samlet inn og diskutert på en workshop med norske fagmiljøer. Det endelige utkastet ble deretter lagt ut på MediaLTs nettsider: http://www.medialt.no/documents/737.aspx.

Det er utarbeidet en egen fagplan med tester og oppgavesett, og gjennomført to pilotkurs med henholdsvis skjermleser og skjermforstørrer. Begge kurs hadde form av individuell opplæring. Tilbakemeldingene var svært positive, og viste at også ganske erfarne brukere har nytte av slike kurs.

Arbeidet med kompetansekravene har ført til at man for første gang kan gi et ganske konkret svar på hva som er brukervennlig. Dette er ikke mulig hvis man bare viser til W3C/WAI standarder eller lignende retningslinjer. Kravene ligger nå åpent på nett og kan benyttes av alle. Dette vil være relevante kompetansekrav i all brukertesting av web-grensesnitt, og kravene kan også benyttes hvis målet er å teste om brukere har denne kompetansen. MediaLT mener også kompetansekravene er en viktig referanse dersom webbaserte grensesnitt skal testes av brukere som ikke har den oppsatte kompetansen.

MediaLT AS har planer om å tilby kurset etter at prosjektet er avsluttet. Det har fått navnet "Effektiv på nett" og markedsføres som del av MediaLTs faste tilbud. Kompetansekrav og læremateriell vil bli løpende oppdatert.

Mer om kurset på MediaLTs hjemmeside: http://www.medialt.no/effektiv-paa-nett/896.aspx

Varighet: April 2009 - april 2010 (avsluttet forprosjekt)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 10.06.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26