Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Touch-IT - berøringsskjerm for IKT-tjenester for demenspasienter og deres omsorgspersoner

Utfører: Tellu AS i samarbeid med Karde AS og Forget-me-Not AS.

Prosjektleder: Geir Melby, Tellu AS.

Innhold: Prosjektets hovedmål var å vinne praktisk erfaring med bruk av berøringsskjermbaserte IKT-produkter og tjenester for mennesker med kognitiv og finmotorisk svikt, og deres pårørende. Erfaringen skulle føre frem til et velvære- og mestringsprodukt for systematisk utprøving i det norske markedet i løpet av høsten 2010.

Delmål:

  1. Identifisere og dokumentere hovedutfordringer med bruk av moderne berøringsskjermteknologi for eldre mennesker med demens.
  2. Utvikle løsninger for en brukerdialog på berøringsskjerm som tar hensyn til hukommelsessvikt og finmotoriske utfordringer.
  3. Lage eksempler på webbasert funksjonalitet og veiledning for pårørende.
  4. Teste og evaluere berøringsskjermløsninger og web i praksis.
  5. Formidle resultater gjennom informasjonsmateriell og foredrag.

Resultater:

  • Implementert prototype på mobiltelefon, tablet-PC i Samsungs Galaxy-serien og fullstørrelse PC med berøringsskjerm. Webløsningen, som gjør at pårørende kan konfigurere opp tjenesten og foreta innstillinger via internett, er funksjonell med definisjon av brukere og endringer av utseende. Berøringsskjermer er i ferd med å avløse tastaturbaserte enheter, og dette gir nye utfordringer for brukergruppen. Mangelen på taktile tilbakemeldinger (følelse ved berøring) kan skape problemer fordi brukerne ikke opplever samme gjensvar som ved å trykke på en knapp.
  • Testing av berøringsskjermer viste at de mest følsomme skjermene er ugunstige for denne brukergruppen. Generelt er skjermer som tåler litt kraftigere trykk å foretrekke. Når det gjelder navigering generelt, og startside (Home), viste “dagen i dag” seg som det naturlige valg.
  • Det er opprettet en portal for pårørende. Dette er et nettsted der man kobler seg mot brukerkonto for den individuelle brukeren, mater inn hendelser i kalenderen, velger radiokanaler og styrer produktets utseende. I tillegg vil portalen gi veiledning for funksjonalitet og svare på ofte stilte spørsmål. Arbeidet med brukerveiledninger er startet.
  • Produktet er i kontinuerlig utprøving hos ulike brukere, og webløsning for pårørende er også under kontinuerlig utvikling.

Touch-IT var en oppfølging av forprosjektene ALDERN og SAMPO, begge støttet av IT Funk.

Internasjonal oppfølging

Arbeidet i Touch-IT blir videreført som et prosjekt i AAL fra våren 2011 under navnet MyLife. Prosjektet ledes fra Norge (Karde AS), med partnere fra Norge, Tyskland og Storbritannia. Beskrivelse av MyLIfe-prosjektet blir lagt ut på IT Funks hjemmeside under AAL Projects.

Varighet: April 2010 – desember 2010. (forprosjekt, avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 10.06.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26