Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

TALKPED for personer med ulik grad av hørselshemming (forprosjekt)

Utfører: Talkped AS, Grimstad i samarbeid med Coventure AS, Grimstad, Sørlandets sykehus, Habiliteringstjenesten F (SSHF), Arendal og Signo Vivo, Andebu.

Prosjektleder: Tone Birkenes, Coventure AS.

Innhold: Målet med forprosjektet er å videreutvikle den digitale plattformen til Talkped til bruk for hørselshemmede. Hørselshemmede (og i et eventuelt hovedprosjekt synshemmede) skal delta i en faglig veiledet konversasjon og samtale rundt temaer knyttet til kropp, seksualitet, helse og sosiale relasjoner. Prosjektet skal kartlegge muligheter og utfordringer med plattformen, og skal videreutvikle produktet i samarbeid med brukergrupper hos SSHF, Arendal og Signo Vivo, Andebu.

Prosjektet har fire delmål:

  1. Utforme kravspesifikasjon i samarbeid med Signo Vivo.
  2. Videreutvikle programmet og teste ut og verifisere ny funksjonalitet med brukergrupper.
  3. Utforme et eventuelt hovedprosjekt.
  4. Publisere dokumenterbare resultater i relevante tidsskrifter om faglig veiledning ved hjelp av Talkped-produkter.

Talkped tilbyr i dag produkter som gjør det lett å samtale om vanskelige temaer relatert til kropp, seksualitet, helse, vennskap og sosiale relasjoner. Produktet ble opprinnelig utformet for å forebygge uønskede svangerskap og abort hos kvinner med funksjonshemming. Metoden viste seg å ha et bredere anvendelsesområde. Forprosjektet skal videreutvikle den digitale versjonen til anvendelse for hørselshemmede, og utrede tilrettelegging for synshemmede.

Forprosjektet skal vurdere om resultatene tilsier en videreføring i et hovedprosjekt.

Varighet: 1. august - 31. desember 2012

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.09.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26