Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Standardisering av prosess for brukermedvirkning innen IKT-prosjekter

Utfører: Standard Norge

Prosjektleder: Rudolph Brynn, Standard Norge

Innhold: Hovedmål for prosjektet er etablering av en ny standardiseringskomité som skal utvikle en standard for brukermedvirkning, herunder prosedyrer og retningslinjer, som sikrer representativ brukermedvirkning på områder der teknologibaserte løsninger brukes. Komitéen skal bestå av leverandører av tekniske løsninger, myndigheter og brukere. Prosjektet er del av samarbeidsavtalen mellom IT Funk og Standard Norge 2011-2012.

Delmål:

  1. Etablere en Standardiseringskomité (SN/K 546) med mandat til å utarbeide en standard for brukermedvirkning innen IKT.
  2. Vurdere behovet og markedet for en elektronisk veileder.

Prosjektet bygger på forprosjektet "Brukermedvirkning - for alle" i IT Funk som konkluderte med at det bør utvikles en overordnet standard for brukermedvirkning, til hjelp for offentlige oppdragsgivere og andre som skal involvere brukerne i konkrete prosjekter. Standarden skal sikre at brukermedvirkningen ivaretas på en god og forsvarlig måte, også når brukerne har kognitive og psykiske begrensninger.

Standarden skal utarbeides slik at den gir konkrete retningslinjer for hvordan utviklere og leverandører av IKT-løsninger kan sikre en god og representativ brukermedvirkning, spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Standarden skal gi milepæler for utformings- og testingsprosesser av denne typen produkter og tjenester. Den skal også kunne brukes som verktøy for kvalitetssikring.

Komitéens forslag skal ut på en høringsrunde før endelige standarder og veiledninger publiseres 2013.

Varighet: Januar 2012 - desember 2012 (IT Funk-delen). Prosjektet vil bli videreført av Standard Norge og sluttført i 2013.

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 22.04.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26