Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Seniornett (forprosjekt)


Utfører: Seniornett og Human Factors Solutions AS

Prosjektleder: Sidsel Bjørneby


Innhold: Formålet med dette forprosjektet var å legge grunnlaget for hvordan nettstedet Seniornett kunne tilpasses eldre og utviklingshemmede brukere. Rapport fra forprosjektet ble ferdigstilt i januar 1999.

Varighet: 20.10.1998-31.12.1998 (Avsluttet)

Forprosjektet Open Door to the Information Society, ODIS (v/ Human Factors Solutions) bygget på ovenfornevnte forprosjekt, og gikk ut på å administrere og gjennomføre en søknad til EUs 5 rammeprogram; Information Society Technology.  Prosjektet ble startet i 1999, men ikke avsluttet før i år 2000, fordi søknadsfristen for dette EU-programmet ble utsatt.

Hovedmålet med ODIS var å gjøre Internett og relaterte tjenester, informasjon fra offentlige og private tjenesteleverandører mer tilgjengelig for mennesker over 55 år. Dette for å unngå "digital divide" i informasjonssamfunnet. Varigheten på prosjektet var beregnet til 3 år. Partnere som deltok i søknaden, var fra Norge (UiO, Telenor AS, Seniornett, HFS), Irland, Danmark, Italia og England. Rapporten fra prosjektet ble ferdigstilt 9 mai 2000. Den består av søknaden ODIS, Part A, Part B og Part C. Her beskrives mål, innhold, europeiske og norske partnere, fordeling av arbeid og forventete resultater. Arbeidet ble gjennomført av HFS ved Sidsel Bjørneby, Adam Balfour, Anne-Lise Hauge-Nielsen og Tor Endestad. Søknaden nådde dessverre ikke opp i konkurransen i EUs forskningsprogrammer.

Programtilknytning i Forskningsrådet: NIN - program for nasjonale informasjonsnettverk (Programmet er avsluttet).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26