Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

SMIDIG: Smidige mikrofon- og bryterløsninger (forprosjekt)

Utfører: MediaLT AS i samarbeid med Optimal Assistanse, Normedia AS, Siv ing. Benum AS, ETAC AS, Brunsell Dental AS, Permobil AS og Uloba BA.

Prosjektleder: Miriam E. Nes Begnum, MediaLT AS

Innhold: Forprosjektets hovedmål var å identifisere ergonomiske og tekniske utfordringer knyttet til mikrofon- og bryterløsninger for bevegelseshemmede, og legge grunnlag for mulige utviklingsprosjekter. Mennesker med nedsatt bevegelsesevne stiller særlige krav til mikrofon- og bryterløsninger, knyttet til ergonomi og andre til funksjonalitet. Kunnskapen om egnede løsninger for mennesker med slike brukerkrav er svært liten, også internasjonalt.

Prosjektet hadde seks delmål:

 1. Analysere bryterløsninger.
 2. Analysere mikrofonløsninger.
 3. Undersøke mulighetene for strømforsyning fra rullestol.
 4. Brukerteste løsninger.
 5. Utarbeide statusrapport.
 6. Legge grunnlag for et hovedprosjekt, dersom dette er hensiktsmessig.

Prosjektresultater:

 1. Bryterløsninger: Prosjektet fant frem til bryteren Beam/Swifty som ikke krever ekstra drivere eller programvare. Batterier må byttes ut, eller det kan lages strømforsyning til rullestol. Analysen av brytere er oppsummert i en egen rapport: http://www.medialt.no/test-av-brytere-ismidig-prosjektet/1074.aspx
 2. Mikrofonløsninger: Etter omfattende testing med ulik bakgrunnsstøy hos MediaLT, ble ulike mikrofoner testet over tid av ulike brukere. Prosjektet konkluderte med følgende anbefalinger:
  • Bordmikrofon: Sennheiser ME 3-ew II
  • Trådløs: Countryman Isomax
  • Hodebøyle: Sennheiser ME 3-ew
  Analysen av mikrofonløsninger er oppsummert i en egen rapport: http://www.medialt.no/test-av-mikrofoner-i-smidig-prosjektet/1060.aspx
 3. Strømforsyning fra rullestol: Prosjektet har undersøkt muligheten for strømforsyning fra rullestol, og har utviklet en løsning som kan kjøpes fra Permobil
 4. Brukertesting av løsninger: Brytere og mikrofoner er testet i to case studier og grundige talegjenkjenningstester hos MediaLT. Testerne bekrefter at valgene for mikrofoner og brytere fungerer bra.
 5. Statusrapport: Prosjektets statusrapport finnes på prosjektets nettsider: http://www.medialt.no/mikrofoner-og-brytere-til-talegjenkjenning/1075.aspx
 6. Hovedprosjekt: Forprosjektet har kommet svært langt i å utvikle og finne egnede løsninger for de mest aktuelle teknologiene. Det er rom for visse forbedringer, men prosjektgruppen konkluderte med at det ikke er behov for et hovedprosjekt på det nåværende tidspunkt.

Varighet: November 2010 - juni 2011 (avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 17.11.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26