Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

SAMPO - tilgjengelighet av nettbaserte ressurser for brukere med kognitiv svikt (forprosjekt)

Utfører: Tellu AS i samarbeid med Karde AS og Forget-Me-Not AS

Prosjektleder: Geir Melby, Tellu AS

Innhold: Prosjektets hovedmål var å få kunnskap om hvordan elektroniske tjenester kan benytte nettbaserte ressurser og gjøre dem tilgjengelige for bruk i produkter for brukere med kognitiv svikt. Prosjektet har hatt tre delmål:

  1. Utrede hvordan utvalgte nettressurser for underholdning og kommunikasjon kan gjøres tilgjengelige i et velværeprodukt for personer med demens, med et tilpasset brukergrensesnitt.
  2. Prøve ut og demonstrere konfigurasjon av nettressursene innen et slikt produkt for å tilpasses brukere med demens. Konfigurasjonen må kunne utføres av en vanlig bruker, for eksempel en pårørende.
  3. Undersøke empirisk om tilpassing av brukergrensesnitt og funksjonalitet bør gjøres diagnosebasert eller løsningsbasert. De to alternativene representerer ulike tankesett, og det er viktig i reell produktsammenheng å vite hvordan alternativene fungerer for de ulike brukergruppene, for eksempel helsepersonell kontra pårørende.

Målet med prosjektet var å lansere en internett- og standardutstyrsbasert tjeneste for personer som har behov for skreddersydd brukergrensesnitt og -funksjonalitet, slik at de kan dra nytte av fritt tilgjengelige ressurser til underholdning, kommunikasjon og sosialt ”samvær” som finnes på nettet. Konseptet var basert på bruk av kommersielt tilgjengelig utstyr.

I dag er det mange tjenester og informasjon fritt tilgjengelig på internett. Prosjektet valgte ut et par mye brukte tjenester Internett med sikte på å gjøre dem tilgjengelige i en forenklet drakt i form av en prototyp som kunne prøves ut av brukere og hjelpere.
De prioriterte tjenestene var 1) Fotoalbum fra Picasa Web Albums og 2) Kalenderfunksjon med kommunikasjon fra Google Calendar. Disse komponentene er implementert med et enkelt grensesnitt i SAMPO-prototypen. Etter forprosjektets slutt er det over en lengre periode plassert ut en utprøvbar prototyp hos brukere.

Partene i prosjektet har etter forprosjektets avslutning besluttet å gå direkte videre med Sampo-produktet. Målet er å lage en første versjon, få verifisert funksjonalitet, betalingsvillighet og modeller i løpet av 2010.

Varighet: August 2009 - mars 2010 (forprosjektet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 07.09.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26