Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

PIPPI - Projisert interaktiv PC-styrings pilotløsning for mennesker med nedsatt bevegelsesevne (forprosjekt)

Utfører: MediaLT AS i samarbeid med Høyskolen i Oslo, Høyskolen i Akershus, Nasjonalt Kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser, Norges Parkinsonforbund og NAV.

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT AS

Innhold: Målet med prosjektet var å utvikle og teste hensiktsmessigheten i en projisert interaktiv PC-styringsløsning (PIP) for mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Prosjektet er gitt kortnavnet PIPPI.

Personer med funksjonshemming eller spesielle behov har ofte vansker med å bruke standard teknologiløsninger. Interaktiv berøringsskjerm er en lovende plattform for denne brukergruppen, fordi den gir større flater å bevege navigeringsredskaper på, noe som reduserer kravet til brukerens finmotorikk.

Prosjektet bygget på funn gjort i forprosjektet om Parkinsons IKT-utfordringer. Her testet brukerne ulike berøringsskjerm-løsninger, og resultatene viste at en hanske (iGlåv) med infrarød lysdiode, og en Wii-kontroll som registrerer lyskildens posisjon og styrke på en projisert PC-skjerm, var meget interessante for mennesker med redusert motorikk. Hansken er senere utviklet til en fingerstrømpe (iFinger) som gir bedre presisjon og hurtighet.

Forprosjektet omfattet følgende aktiviteter:

  1. Utrede og designe iFinger-prototyp basert på nyeste kunnskap.
  2. Utarbeide PIP-løsninger.
  3. Gjennomføre brukertester og utprøving av PIP-løsninger.
  4. Analysere testresultatene.
  5. Ferdigstille PIP-pilotløsninger.
  6. Utrede muligheter for kommersialisering av PIP-løsning eller videre prosjektarbeid.

Tre testgrupper

Prosjektets hovedmålgruppe var mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Testene ble gjennomført ved en spesialskole i Norge i grupper med 7 barn i alderen 6-15 år med ulike bevegelsesforstyrrelser. Det ble foretatt i alt 17 tester. I tillegg ble det gjennomført en langtidsstudie over 7 uker med en elev med Cerebral Parese (CP). Det ble dessuten gjennomført en test til generell PC-styring med 3 personer med Parkinsons sykdom.

MediaLT har fått positivt svar fra NAV om å være en krevende kunde i en offentlig utviklingskontrakt (OFU). Arbeidet med å søke Innovasjon Norge om en slik kontrakt er igang. Målet er å videreutvikle PIP-løsningen i samarbeid med NAV til et ferdig, kommersielt produkt. Samarbeidet med produktdesignlinjen ved HiO skal også videreføres.

Se også nyhetssak:


Varighet: Juni - desember 2009 (forprosjekt, avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.07.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26