Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyheter i bilder (NYB) II

Utfører: Stiftelsen Klar Tale, Normedia AS, Haug skole og ressurssenter, Nordvoll skole og ressurssenter, Haukåsen skole og ISAAC Norge.

Prosjektleder: Hilde Fresjarå, EPF.

Innhold: Prosjektet er en oppfølging av forprosjektet "Nyheter i bilder I" og har hatt som hovedmål å få nyheter tilgjengelig for alle ved hjelp av grafiske tegn. For å oppnå dette ble det opprettet følgende tre delmål:

  1. Ukentlig nyhetsformidling og samfunnsinformasjon.

    Fra januar 2013 ble nettavisen Nyheter i bilder oppdatert ukentlig. Redaksjonen i Klar Tale valgte ut tre sentrale nyhetssaker. Teksten ble forenklet ytterligere og påføres grafiske tegn (WLS-symboler) og publiseres sammen med illustrerende fotografier. Teksten kan også leses ved hjelp av talesyntese.

  2. Undersøke behovet for tilpasning av Nettavisen i bilder for mennesker med store bevegelseshemminger.

    Det er gjennomført en brukerundersøkelse med mennesker med bevegelseshemming som benytter alternativ betjening til å styre en PC, blant annet gjennom bryterstyring. Det finnes ingen generelle bryterstyringsbiblioteker for nett i dag som kunne implementeres på nettsiden. Derfor ble dette utviklet av prosjektet: 1-bryterstyring med scanning, 2-bryterstyring med flytt/velg og funksjoner for begge bryterstyringstyper.

  3. Tilpasse nettavisen Nyheter i bilder for mennesker med store bevegelseshemminger.

    Det er utviklet et javascript (CoffeeScript) bibliotek til styring av nettsiden med bryter/tastatur. Biblioteket kan benyttes av andre dersom de ønsker å implementere bryterstyring og valg av taster på siden.

Hoveddelen av prosjektet har vært teknisk tilpasning av nettavisen Nyheter i bilder til bryterstyring. Dette er en nyvinning som vil kunne bety mye for utviklere av andre nettsteder og nettbaserte læremidler. Det er første gang dette er laget på en vanlig nettside, ifølge prosjektgruppen.

Det jobbes parallelt med å skaffe midler til driftsstøtte av nettavisen Nyheter i bilder. Prosjektgruppen mener det er viktig at avisen ikke blir en betalingstjeneste, men er tilgjengelig for alle som trenger en nettavis med forenklet tekst og grafiske tegn.

Varighet: september 2012 - mars 2013 (prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 29.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26