Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyheter i bilder I (forprosjekt)

Utfører: Stiftelsen Klar Tale i samarbeid med Normedia AS, Hilde Fresjarå (EPF), ISAAC Norge (brukerorganisasjon), Haug skole og ressurssenter, Nordvoll skole og Haukåsen skole.

Prosjektleder: Hilde Fresjarå, EPF.

Innhold: Prosjektets hovedmål var å få nyheter tilgjengelig for alle i en nettavis ved hjelp av grafiske tegn i tillegg til tekst og tale.

Prosjektet hadde 4 delmål:

 1. Utvikle en kort, lettlest nettavis med ukas viktigste nyheter tilrettelagt med grafiske tegn i nettavisen "Nyheter i Bilder".

  Nyheter i bilder har vært på nett siden 1. desember 2011, og fra 14. mars 2012 ble avisen lansert for alle ved at passordet til nettsiden ble fjernet. Lanseringen ble varslet gjennom en pressemelding via NTB.

 2. Gjennomføre en omfattende brukerundersøkelse av versjonen mot elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), andre elever med store lesevansker og deres lærere.

  Undersøkelsen, som omfattet ni lærere og ni elever, viser en litt over middels forståelse for symbolene. Noen presiserte at de måtte jobbe med symbolene sammen med elevene for at de skulle forstå dem. Undersøkelsen ga forholdsvis høy score på symbolenes støtte til teksten.

 3. I etterkant av brukertestens tilbakemeldinger ble det vurdert hvordan nyheter bør formidles for å gi forståelse for mennesker med kognitive vansker og behov for ASK.

  Brukertesten viser at det også er behov for å videreutvikle brukergrensesnittet for nettavisen. I dag fungerer ikke talesyntesen/opplesning av teksten i Nyheter i bilder på smarttelefon og lesebrett. Disse blir benyttet i økende grad i skolen.

 4. Med bakgrunn i brukertestens tilbakemeldinger, ble det vurdert om det er hensiktsmessig å søke om midler til et hovedprosjekt for utvikling og videreføring av produktet.

  Prosjektgruppen har søkt om midler via Utdanningsdirektoratet om støtte for utvikling av multifunksjonelle hjelpemidler. Blant annet tematavler som mennesker med behov ASK kan benytte for å kommentere nyheter.

Hovedmålgruppen for nettavisen "Nyheter i bilder" er mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hvis prosjektet "Nyheter i bilder" skal fortsette som en gratis tjeneste på nett, er prosjektet avhengig av støtte til drift. "Nyheter i bilder" dekker et informasjonsbehov for en gruppe som tidligere manglet et tilbud. Dette gjelder blant annet barn, ungdom og voksne med store lesevansker og kognitive vansker. Dette er mennesker som har krav på å få tilgang på informasjon som inkluderer dem i samfunnsdebatten.

Varighet: mai 2011 - juli 2012 (prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 03.07.2011, og ble sist oppdatert 29.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26