Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

MobilView (forprosjekt)

Utfører: Mobil Products AS

Prosjektleder: Anders Gjerver, aRadio

Innhold: Målet med forprosjektet var å avklare forutsetningene for å utvikle et kommunikasjonshjelpemiddel som kunne gjøre det enklere for svaksynte og blinde å bruke mobiltelefon. Produktet var tenkt som tilleggsutstyr til en UMTS eller GSM mobiltelefon i form av en høyttalende terminal med innebygd tekst-til-tale funksjon. Behovene blant brukere med fysiske funksjonshemminger skulle være styrende for produktets funksjonalitet.

Arbeidet i forprosjektet besto i å:

  • Finne partnere og etablere et tilstrekkelig teknisk fundament for videre prosjektarbeid
  • Utføre en brukerundersøkelse blant blinde og svaksynte
  • Utarbeide en spesifikasjon for funksjonskrav
  • Foreta en markedsvurdering
  • Gjennomføre en konsekvensanalyse av innføring av trådløs kortholds kommunikasjon (Bluetooth)
  • Kartlegge konkurrerende produkter

Forprosjektets kartlegging viste at det ikke var marked for å utvikle tilleggsutstyr til mobiltelefoner på den størrelsen som var utgangspunktet for MobilView. Som de fleste andre, ønsker blinde og svaksynte små og hendige produkter.

Varighet: 01.03.2002 - 01.09.2003 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26