Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

MIA: Music Impro App (forprosjekt)

Utfører: Ieco AS i samarbeid med Haukåsen skole.

Prosjektleder: Stian Hauge, Ieco AS

Innhold: Prosjektets hovedmål har vært å utvikle en applikasjon (app) til smarttelefoner som gir personer uten eller med begrenset språk, mulighet til å spille musikk basert på bevegelse, sammen og hver for seg.

Prosjektet var inndelt i tre hoveddeler:

  1. Utvikle en samspill-applikasjon for smarttelefoner med bevegelse som interaksjonsform.

    Prosjektet valgte å bruke iOS som viste bedre prosesseringsevne og forsinkelse var bedre enn systemer fra Android. Prototypen viste at all prosessering og synkronisering av lyd direkte på enheten og med trådløs tilkobling. Første mål i prosjektet ble dermed nådd.

  2. Gjennomføre brukertester i samarbeid med Haukåsen skole.

    Brukertest ble gjennomført på Haukåsen skole. Testen viste at endring i aktivitetsnivået blant elevene skapte mer kaos enn spenning og dynamikk. Det ble for mye lyd. Det ble derfor utviklet to prototyper. Elevene var generelt entusiastiske og positive. Tester viser så langt at applikasjonen fungerer best en til en mellom terapeut og enkeltelever.

  3. Gjøre markedsundersøkelser for å finne anvendelsesområder, eventuelt planlegge kommersialisering av applikasjonen.

    Etter å ha gjennomført en markedsundersøkelse, der det er sett på flere bruksmuligheter og på muligheten for å benytte den tekniske plattformen til andre applikasjoner, har prosjektet besluttet å stifte selskapet Transisto AS. Selskapets første produkt vil være en kommersiell versjon av MIA som legges ut på Appstore innen slutten av 2013.

Forprosjektet har nådd de overordnede målene som ble satt. Alle delene av design og brukertesting er gjennomført i samarbeid med Haukåsen skole. Prosjektgruppen har også vært i kontakt med flere eksterne parter med hensyn til forretningsutviklingen. Disse inkluderer blant annet Apple Norge som mener at prosjektet har benyttet mulighetene i en iPod til det fulle. Apple ønsker å støtte prosjektet med råd og kontakter. Prosjektgruppen planlegger å videreutvikle MIA. Det skal gjennomføres flere brukertester for å lage brukergrensesnittet mer intuitivt.

Varighet: April 2012 – november 2012 (prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 22.04.2012, og ble sist oppdatert 29.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26