Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Utvikling av en digital kalender med påminnerfunksjon; MEMOplanner for mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse (hovedprosjekt)

Utfører: Falck Igel AS i samarbeid med fagmiljø i Norge, Sverige og Danmark

Prosjektleder: Øystein Johnsen, Falck Igel AS

Innhold: Målet med prosjektet var å utvikle en ny, komplett digital kalender med påminnerfunksjon; MEMOplanner for mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse. Løsningen bygger på erfaringer med produktet Sigvart døgntavle og vil være et supplement til denne og andre kognitive produkter som huskeklokken Memo og Handi.

Tanken med den nye digitale kalenderen var å gjøre det enklere for eldre, demente, utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser å strukturere hverdagen ved å huske ulike gjøremål, og dermed oppnå et mer selvstendig, trygt og aktivt liv.

Ved utviklingen av MEMOplanner har Falck Igel samarbeidet nært med fokusgrupper og fagmiljø innen kognitive funksjonsnedsettelser i Norge, Sverige og Danmark. Disse har bidratt sterkt til å få fram et produkt med høy grad av tilpasning til aktuelle brukergruppers behov.

Det digitale planverktøyet viser ulike kalendere; dag, natt, døgn, uke, måned, år - i liggende eller stående format. Ved utformingen av produktet ble det lagt vekt på et tiltalende design og enkelt grensesnitt. Produktet har mange innstillingsmuligheter og valgbare funksjoner for individuell tilpasning, og det skal være enkelt å legge inn bilder, tekst og talemeldinger på skjermen. Den digitale kalenderen har en pekeskjerm for tilrettelegging og endring av funksjoner. Informasjon kan også legges inn fra en PC via Internett (fjernhjelp). Påminnelser for planlagte aktiviteter kan varsles med lydalarm, innleste beskjeder og SMS.

Det ble også lagt vekt på MEMOplanner skal være enkel å tilpasse til den enkelte brukers behov. For at det skal være lettere å komme i gang, er produktet innstilt med tre ferdige brukernivåer.

Det nye produktet er lansert i Norge, og de første 15 blir levert ut i mars 2009. Falck Igel venter nå på tilbakemeldinger fra de første brukerne, med tanke på eventuelle justeringer i produktet. Oppdateringer til eksisterende kunder vil skje over Internett. Lansering i Sverige og Danmark er planlagt i løpet av mai - juni 2009. Link til omtale av MEMOplanner på Falck Igels nettsider

Prosjektets erfaringer med brukermedvirkning i utviklingsarbeidet er dokumentert i en egen rapport, MEMO-planner Development Report (på engelsk).

MEMO Planner vant prisen som Årets Hjelpemiddel under den store nordiske messen "Health and Rehab" i Danmark i mai 2009.

Varighet: 5.7.2008 - 31.12.2008

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26