Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

MEMO Active 2: Håndholdt, kognitivt hjelpemiddel for tid, hukommelse, struktur og kommunikasjon

Utfører: Abilia AS (tidligere Falck Igel AS)

Prosjektleder: Pål Jyhne, Abilia AS

Innhold: Prosjektets hovedmål var å utvikle et førstegenerasjons håndholdt hjelpemiddel for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Dette er et lite, mobilt, digitalt hjelpemiddel både for tid, hukommelse, struktur og kommunikasjon, med et dynamisk display som kan integrere en fullverdig løsning for kommunikasjon, og enkelt tilpasses brukernes individuelle behov.

Prosjektet hadde fem delmål:

  1. Utvikle programvaren "Programsnekker" til å fungere mot eksisterende og kommende PDA-løsninger.
  2. Optimalisere standardutstyr med tanke på lydkvalitet, batterikapasitet og ladeløsning.
  3. I samarbeid med fag- og brukermiljøer, utvikle egnede brukergrensesnitt for ulike brukergrupper og for de som skal legge løsningen til rette for den enkelte bruker.
  4. Utvikle tilleggsutstyr tilpasset brukergruppens behov.
  5. Utvikle spinoff-løsninger med storskjerm (TV-størrelse) med nye funksjoner.

Prosjektet har nådd sine mål og ført fram til produktet MemoActive 2, med egen dedikert programvare tilpasset målgruppens behov og funksjonsnivå. Produktet inneholder kalender, aktivitet, telefon, sms og kontakter, i tillegg til hovedmeny. Det er lagt stor vekt på intuitivt grensesnitt, med alternativene symbol- eller tekstbasert grensesnitt. Informasjon og påminnelser kan i tillegg også presenteres bruker gjennom syntetisk talestøtte. All betjening av MemoActive gjøres direkte via berøringsskjermen.

Gjennom en storskala brukertest i Danmark, referansegrupper i Skandinavia og kontakt med ulike fagmiljø, fikk prosjektet inngående kunnskap om behovene til brukere av kognitive hjelpemidler. Dette ga prosjektet mulighet til å utvikle en bedre programvare med stor grad av fleksibilitet i brukertilpasning av løsningen.

MemoActive er basert på brukererfaring fra den stasjonære løsningen MemoPlanner, som også hadde støtte fra IT Funk. Mange brukere av MemoPlanner ønsket en bærbar variant i mobiltelefonstørrelse. Det er derfor utviklet en synkroniseringsfunksjon mellom MemoPlanner og MemoActive, slik at apparatene synkroniserer aktiviteter og kontakter uavhengig av hvilken enhet endringen er gjort på.

Hele Memo-serien er presentert på Abilias hjemmeside: http://www.abilia.no/produkter/index.aspx?group=1306&mid=1306

Varighet: Desember 2009 - februar 2011 (Prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26