Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Lydstyring av PC (forprosjekt)

Utfører: MediaLT AS i samarbeid med NAV/SIKTE, CP-foreningen, Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger, Veridict AB (Sverige), Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, og Sunnaas spesialpedagogiske senter.

Prosjektleder: Miriam Nes Begnum, MediaLT AS

Innhold: Forprosjektets mål var å undersøke muligheten for lydstyring av datamaskiner, ved å vurdere funksjonelle løsninger for PC-interaksjon ved hjelp av lyd. Om forutsetningene var til stede, ville forprosjektet legge grunnlaget for et utviklingsprosjekt for lydstyring.

Prosjektets delmål og resultater:

  1. Analysere internasjonal FoU: Analysen med referanser er lagt på prosjektets nettsider: http://www.medialt.no/lenkerreferanser/847.aspx. FoU-situasjonen er omtalt i en statusrapport: http://www.medialt.no/statusrapport/1001.aspx
  2. Definere funksjonalitetsmatrise: Brukerne av lydstyringsløsninger viste seg å ha svært ulike behov og muligheter, slik at en tilpasning bør skje på individnivå. Dette støttes av forskning på området. Av den grunn ble det vurdert som lite formålstjenlig å definere en funksjonalitetsmatrise.
  3. Bestemme basisprofiler: Dette viste seg lite hensiktsmessig. Et system som gjør mulighetene for individuelle tilpasninger størst mulig er et bedre alternativ.
  4. Vurdere teknologi for lydstyring: Et lydopptak gjort ved Yorku University i Canada viste seg tilstrekkelig for prosjektets formål.
  5. Etablere samarbeid: Etter kartlegging av internasjonal FoU på feltet, ble det etablert samarbeid med miljøene ved Yorku University og Hørselsbroen (Sverige).
  6. Grunnlag for et hovedprosjekt: De fleste byggesteinene til et hovedprosjekt var lagt høsten 2010, men det var tvil om hvor stort behovet for lydstyring var. Det ble derfor foretatt en målrettet undersøkelse mot fagmiljø og brukerne. Denne viste at det ikke var grunnlag for å gå videre med et hovedprosjekt nå, fordi antall brukere som ville ha glede av en slik løsning er relativt liten.

Konklusjon:

Videreføring av arbeidet med lydstyring av PC er foreløpig skrinlagt.

Forprosjektets innhold og resultater er fyldig presentert på MediaLTs hjemmeside: http://medialt.no/news/lydstyring-av-pc-oppsummering-fra-forprosjektet/724.aspx

Varighet: Februar - november 2010 (avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 06.04.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26