Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

LingDys. Norsk tekstbehandling for dyslektikere: Lingvistisk basert staveverktøy (forprosjekt)

Utfører: SINTEF Tele og Data

Prosjektleder: Sverre Stensby.

Innhold: Målet med prosjektet var å:

  • utrede behovet for språkteknologiske hjelpemidler for dyslektikere og andre med skriveproblemer,
  • utforske og utrede nye metoder for mer presis og omfattende stavekontroll enn det man finner på markedet i dag,
  • utarbeide en realiseringsplan der målgruppens ønsker blir ivaretatt

Behovsutredningen ble basert på litteraturstudier, innspill fra relevante fagmiljøer, samt diskusjoner med fagfolk.

En eksperimentell utprøving med forbedret stavekontroll viste lovende resultater både med hensyn til gjenfinning og presisjon. I dette arbeidet ble det benyttet feilkategorier fra doktoravhandlinger og datamateriale fra kompetansesentra.

Som et resultat av prosjektet ble det utviklet en demonstratorversjon av staveprogrammet LingDys. Demonstatoren ble deretter videreutviklet og tilpasset Microsoft Word. Gjennom det IT Funk-støttede prosjektet ”Forbedret talesyntese basert på Telenors talsmann", er det utviklet en talesyntese for bruk sammen med LingDys.

Bokmålsversjonen av det norskproduserte stavekontrollprogrammet ble lansert 20.juni 2002, mens LingDys for nynorskbrukere kom i handelen i januar 2003. LingDys har støtte for talesyntese og oppslag i ordbok. Produktet foreligger i flere versjoner; fullversjon (til distribusjon via hjelpemiddelsentraler), skoleversjon og privatversjon. Fullversjonen inneholder stavekontroll, talesyntese, oppslag i ordbok og muligheter til å stille inn egne feiltyper. Rettighetene til LingDys programvare ligger i firmaet LingIT AS, som har stått for den endelige utformingen av produktet. Du finner mer informasjon om produktet på LingIT AS hjemmesider.

Artiklene "Når bokstavene stokker seg" (forskningsbladet GEMINI nr.5/2000), "Når ordene blir for vanskelige" (Dagsavisen 11.01.2001) og "Stavekontroll for dyslektikere" (Adresseavisen 11.03.2002) illustrerer hvordan staveverktøyet LingDys kan være til hjelp for dyslektikere.

LingDys-prosjektet er omtalt i følgende artikler på IT Funks nyhetsside:

Varighet: 01.12.99 - 31.03.2001 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: ProgIT- program for IT industri og grafisk industri. (Programmet er avsluttet og etterfulgt av IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26