Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

KuBa: Utvikle en norsk, kunstig barnestemme (hovedprosjekt)

Utfører: MediaLT AS i samarbeid med Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek, Bredtvet Kompetansesenter, Språkrådet, CP-foreningen, Haukåsen skole, Lingit AS, Abilia AS, Institutt for informatikk, UiO, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO og Statped Vest.

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT AS

Innhold: Målet med prosjektet var å utvikle en norsk, kunstig barnestemme. Barn uten eller med mangelfull stemme må i dag bruke en kunstig voksenstemme i sin kommunikasjon med andre. I 2010 gjennomførte MediaLT et forprosjekt med støtte fra IT Funk om hva som skal til for å utvikle en norsk, syntetisk barnestemme. Prosjektet ga to mulige løsninger. Prosjektgruppen ønsker nå å bygge videre på den av løsningene som har størst potensial på et generelt bruksområde og dermed dekke flest behov i brukergruppen.

For å realisere målsettingen om en norsk, kunstig barnestemme, har prosjektet teste en ny utviklingsmetode. Første steg i metoden er å velge ut en masterstemme. Data fra denne masterstemmen vil bli brukt for å adaptere kortfattede innspillinger av to barnestemmer til en kunstig barnestemme. Første versjon av denne barnestemmen skal brukertestes og tilpasses i tråd med tilbakemeldingene – og til slutt vil en endelig barnestemme bli utviklet.

Prosjektet ønsker også å undersøke om en kunstig barnestemme vil representere en forbedring for synshemmede og dyslektiske barn.

Prosjektet er satt opp med fire milepæler:

 1. Velge masterstemme.

  Prosjektet har testet ut en ny metode for å utvikle barnestemmer. Det er anvendt en statistisk modell-basert synteseteknologi, ofte kalt HTS-syntese. Prosjektet har benyttet seg av såkalte adapsjonsteknikker. For å ha et best mulig utgangspunkt for adapsjonen, ble det laget en masterstemme. Det ble valgt en stor samling opptak fra tre voksenstemmer: en mann og to kvinner. Disse lydopptakene er i dag i bruk Lingits talesynteser.

 2. Adaptere masterstemmen til en barnestemme.

  Hver av disse tre talerne har lest inn over 6000 setninger, noe som til sammen utgjør ca 15 timer tale. Dataene fra disse tre stemmene ble brukt til å lage en masterstemme, og det var denne masterstemmen som ble transformert til en barnestemme.

 3. Brukerteste barnestemmen.

  Det ble gjennomført en kvalitativ studie av tre barn som bruker talemaskin. Undersøkelsen styrket antakelsen om at barn og foreldre ønsker en kunstig barnestemme.

 4. Legge grunnlag for utvikling av flere barnestemmer.

  En analyse av markedssituasjonen for kunstige barnestemmer. Totalmarkedet er estimert til 16.975 personer, hvorav hele 15.000 er dyslektiske barn. Dermed gjenstår det en kjernegruppe med barn uten eller med mangelfull stemme på 1.625 personer.

KuBa har gitt et godt grunnlag for å vurdere lønnsomheten i et utviklingsprosjekt, siden prosjektet både har tydeliggjort målgruppen og markedsgrunnlaget.

Varighet: 1. april 2011 - 30. juni 2012. (prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 22.09.2011, og ble sist oppdatert 29.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26