Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Funk@ et virtuelt samfunn for funksjonshemmede


Utfører: FunkWeb AS

Prosjektleder:  Adm.dir. Jan Erik Hårvei

Innhold: Målet med prosjektet var å etablere en nasjonal informasjonstjeneste for funksjonshemmede, tilrettelagt på individnivå. Portaljenesten Funk@ ble lansert ultimo november 1999. Tjenesten skiftet navn til lexir.net i januar 2001.

Varighet: 01.09.1999 - 31.12 2001 (Avsluttet).

Programtilknytning i Forskningsrådet: NIN - program for nasjonale informasjonsnettverk.
 

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26