Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Friends: Sosiale medier for personer med utviklingshemming eller neuropsykiatriske funksjonsnedsettelser (forprosjekt)

Utfører: Karde AS i samarbeid med Funka Nu AB.

Prosjektleder: Erlend Øverby, Karde AS

Innhold: Prosjektets hovedmål er å bidra til inkludering av mennesker med utviklingshemming eller neuropsykiatriske funksjonsnedsettelser (som AHDH, autisme og asperger) på sosiale medier, slik at de på en trygg måte kan delta i sosiale nettverk, dyrke sine interesser og finne nye venner.

Prosjektmål:

  1. Vise at målgrupper kan bruke sosiale medier for å dyrke sine interesser
  2. Vise at sosiale medier er trygt å bruke for målgruppen
  3. Vise at sosiale medier kan brukes for å knytte kontakt med andre
  4. Opprette et skjermet sosialt nettsted for målgruppen
  5. Lage veiledninger om bruk av sosiale medier for aktuelle brukergrupper.

Resultat:

Det ble fokusert på gruppen ungdommer med Asberger syndrom, da disse tilsynelatende hadde gode nettverk og det var mulighet til raskt å komme i kontakt med brukergruppen. Det ble foretatt to spørreundersøkelser blant foresatte til ungdommer med Asberger i Norge og Sverige. En ville se om holdningene til foreldrene ble gjenspeilet ungdommenes bruk av sosiale medier og deres internettvaner.

Undersøkelsen viser at de unge er aktive på flere sosiale medier. Over halvparten bruker jevnlig Facebook, YouTube og Skype. Noen færre bruker Twitter og Instagram. Rundt halvparten bruker også andre sosiale medier og nettsteder jevnlig. Det viser seg at ungdommer med Asberger syndrom er mer aktive og bruker mer tid på sosiale medier og internett enn andre ungdommer. Videre tyder resultatene på at ungdommene opplever problemer med sosiale medier oftere enn andre ungdommer. Resultatene av undersøkelsene viser at langt flere av de unge opplever problemer med sosiale medier enn det foreldrene svarer.

Det er behov for videre studier for bedre å forstå i detalj hvorfor unge med Asberger syndrom ikke mener at sosiale medier fungerer så bra. Det kan virke som om hver enkelt ser fordeler og ulemper ved bruk av sosiale medier, men at det trekkes litt forskjellige konklusjoner om hva som er positivt og negativt.

Varighet: Juli - desember 2012 (prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.08.2012, og ble sist oppdatert 29.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26