Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Fra bruker til nettborger (hovedprosjekt)

Utfører: MediaLT AS i samarbeid med Karde AS, Epinova AS, Norsk Regnesentral, Høgskolen i Oslo, Seniornett, Deltasenteret, Østfold fylkeskommune, Cerebral Parese-foreningen, Dysleksiforbundet, Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Unge Funksjonshemmede.

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT AS.

Innhold: Hovedmålet har vært å utvikle en løsning som demonstrerer hvordan sosiale medier kan brukes for å fremme samfunnsdeltakelse for alle. Arbeidet omfattet fire oppgaver:

 1. Identifisere sentrale tilgjengelighetsutfordringer med brukergrensesnitt i sosiale medier.
  Resultat: Høsten 2010 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant mennesker med funksjonshemninger. Undersøkelsen og litteratursøk ga mye kunnskap om eksisterende sosiale nett-tjenester, blant annet:
  • Internasjonale tilgjengelighetsstandarder følges ikke
  • Forandringer i brukergrensesnittet er problematiske
  • Tekniske problemer knyttet til hjelpemidler
  Kartleggingen avdekket også positive funn:
  • Likemannsarbeid
  • Bedrede muligheter til å delta i det virkelige liv
  • Politisk innflytelse
 2. Utvikle metoder for å sikre universell utforming i sosiale medier:
  Resultat: Prosjektet har utviklet et konsept som kalles utvidet personas, som man håper kan øke forståelsen til utviklere av nye produkter og tjenester: www.personas.no
 3. Utvikle, brukerteste og evaluere en demonstrator som skal fungere som en pilot for både brukergrensesnitt og metodeutvikling.
  Resultat: Prosjektet har brukt to demonstratorer: En karrièreveileder laget av Origo på oppdrag fra Østfold fylkeskommune og et alternativt brukergrensesnitt til Facebook.
  Begge er gjennomgått og brukertestet og viser at mye er gjort riktig i demonstratorene. Men det er rom for forbedringer. Det er også gjennomført et miniprosjekt på sosiale app'er til iPhone/Android. Det er utviklet et sett med gode råd til app-utviklere.
 4. Formidle, publisere og ta kunnskapen i bruk i pilotløsninger.
  Resultat: Det er publisert flere vitenskapelige artikler fra prosjektet. I tillegg er mange artikler og notater publisert på nett og presentert på konferanser og andre fora. Nettborger-prosjektet har selv arrangert to svært vellykkede seminarer i 2010 og 2011.

Prosjektets hjemmeside: http://www.medialt.no/nettborger/951.aspx

Dokumenter og resultater: http://medialt.no/news/nettborger-prosjektet-er-avsluttet/803.aspx

Bred omtale av Nettborger-prosjektet på NRK nettnyheter.

Varighet: Avsluttet mars 2012

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.09.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26