Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

IKT-basert betjening og styring av plattformheiser på tog og buss (forprosjekt)

Utfører: Matre Innovation i samarbeid med Sintef IKT.

Prosjektleder: Vigbjørn Matre, Matre Innovation

Innhold: I forprosjektet er det utarbeidet kravspesifikasjoner for et IKT-basert betjening og styringssystem til blant annet personheiser til tog og buss. Systemet er tenkt brukt på trikk, fly og ferger, og skal gjøre det lettere og tryggere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å komme seg på og av kollektive transportmidler og inn i boliger og offentlige bygg.

Grunntanken i prosjektet var at tekniske hjelpemidler må få sikrere, enklere og mer brukervennlige betjenings- og styringssystemer basert på IKT. Eksisterende plattformheiser har to knapper som begge må holdes inne så lenge heisen beveger seg. Dersom et system skal være tilgjengelig for alle, må også brukere med liten eller ingen muskelkraft kunne betjene slike heiser uten assistanse. En IKT-basert løsning vil kunne oppfylle dette kravet.

Slike IKT-baserte systemer er tenkt integrert i tre løsninger:

  1. FlexiLift 3 - kombinert trapp og personheis for boliger og bygninger
  2. FlexiLift 2 - plattformheis for kollektive transportmidler og
  3. FlexiGrip - automatisk festeanordning for barnevogner, gåstoler, sykler, rullatorer og rullestoler ombord i kollektive transportmidler.

Arbeidet med kravspesifikasjonene for den IKT-baserte betjeningsløsningen tok utgangspunkt i brukernes krav og ønsker, som formidlet av norske sluttbrukere og forsknings- og kompetansemiljøer i Sverige og Norge. Gjennom en omfattende intervju- og korrespondanserunde med forskningsprosjekter innen offentlig transport i Europa og Norge, samlet SINTEF IKT inn relevant dokumentasjon på brukerkravene til hjelpemidler i offentlig transport, og etablerte deretter et sett av brukerkrav på basis av denne dokumentasjonen. Det ble også utarbeidet en oppgaveanalyse over hvilke oppgaver en transportbruker gjennomfører under en reise.

Basert på resultatene fra forprosjektet arbeides det nå med planer for det videre arbeidet med kravspesifikasjonene og integreringen av løsningen i FlexiLift 2 og 3 og FlexiGrip. Brukermedvirkningen i hovedprosjektet ønskes lagt på nordisk nivå, gjennom kontakt med Nordisk Råd og derigjennom Nordiska Handikappolitiska Rådet og Nordens Välfärdscenter.

Varighet: Januar 2009 - 30. september 2009 (forprosjekt avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 20090515, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26