Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

EVIIS: Kunnskap for å styrke synshemmedes posisjon i informasjonssamfunnet (forprosjekt)

Utfører: Include All AS, Oslo, i samarbeid med et norsk-amerikansk team. Fra Norge: Norsk Regnesentral og Norges Blindeforbund, fra USA: Florida State University, Texas School for Blind and Visually Impaired og University of North Carolina Greensboro.

Prosjektleder: Dr. Rahul Singh, Include All AS, Oslo

Innhold: Prosjektet tok sikte på å identifisere og analysere synshemmedes utfordringer ved bruk av internett. Målet var å få fram løsninger som gjør synshemmede til effektive brukere av nettet, og dermed gi mulighet for likeverdig deltakelse i informasjonssamfunnet.

Forprosjektet hadde tre delmål:

 1. Designe opplæringsmoduler for bedre samspill mellom bruker og teknologi.
 2. Identifisere og undersøke de hyppigste problemområdene knyttet til interaksjon.
 3. Planlegge et hovedprosjekt rettet mot Verdikt og ulike EU-programmer.

Utgangspunktet var behovet for mer effektive læringsmodeller for synshemmedes bruk av internett. Målet var å finne hvilke mentale modeller for samspill og oppgaveløsning som var best egnet for synshemmede.

Resultater:

 1. Prosjektet utviklet to ulike læringsmodeller:
  1. Modell for å søke etter venner på sosiale medier
  2. Modell for å løse en bestemt oppgave (eksamensoppgave) via nettet.
  Begge modellene ble testet med brukermedvirkning fra Norge og USA.
 2. Testingen viste at synshemmede hadde store problemer med å løse bestemte oppgaver som søk på sosiale nettverk, finne flyavganger og liknende. Problemene oppstår når nettsidene krever interaksjon med brukeren.
 3. For mer informasjon om prosjektet: www.include-all.com.

Prosjektet er gjennomført med brukermedvirkning fra Norge og USA.

Varighet: Juli 2010 - mars 2011 (avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 01.09.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26