Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Brannvarsling for hørselshemmede, "Der du er - Når det skjer!" Modell 2 (tilleggsprosjekt)

Utfører: Mobilarm AS i samarbeid med Cellvision AS, Nye Telenor Mobile Communication AS og Netcom AS.

Prosjektleder: Robert Skarsbakk, Mobilarm AS.

Innhold: Prosjektets hovedmål var å utvikle en internasjonal tjeneste som gir hørselshemmede varsling på SMS via visuelle og taktile kanaler når de befinner seg i publikumsbygg der alarmen utløses. Brukergruppen er stor, bare i Norge er det vel 500 000 hørselshemmede, dvs. 14,5 % prosent av befolkningen (tall fra Folkehelseinstituttet).

Ved hjelp av Mobilarms unike posisjoneringsverktøy kan abonnentene bli varslet i løpet av få sekunder når de er innenfor alarmens dekningsområde: "Der du er - Når det skjer!". Mobilarm AS startet i 2008 prosjektet "Brannvarsling til hørselshemmede i det offentlige rom" med midler fra Helse Midt–Norge og Innovasjon Norge. For tilleggsprosjektet i IT Funk var målet å lage en løsning basert på data om hvor brukerne faktisk befinner seg i øyeblikket, ikke hvor mobiltelefonen sist ble benyttet, som i den første modellen.

Prosjektets delmål:

  1. Utarbeide en arkitektur der Mobilalarm mottar brannvarsling fra publikumsbygg, for så å distribuere varsling videre til hørselshemmedes mobiltelefoner.
  2. Høye krav til responstid, stabilitet og oppetid.
  3. Tjenesten skal være implementerbar hos de skandinaviske teleoperatørene.
  4. Implementere testplattformen i Telenor og Netcoms testmiljøer.
  5. Koble opp publikumsbygg med nasjonal spredning for reelle tester av tjenestens arkitektur.
  6. Sette tjenesten i produksjon hos Telenor og Netcom.

Resultat:

Alle oppgaver er gjennomført og målene er realisert. Tjenesten er satt i produksjon og etablert som en kommersiell tjeneste der eiendomsforvalterne kan registrere sine eiendommer.

I løpet av prosjektperioden har ca. 200 publikumsbygg blitt tilkoblet tjenesten: kjøpesentre, hoteller, arbeidsbygninger og utdanningsinstitusjoner. Det er inngått intensjonsavtaler om oppkobling av tjenesten til ytterligere 1000 bygninger i løpet av 2012.

Den nye tjenesten stiller få krav til bygningene. Det eneste man trenger er en brannsentral med oppkobling mot en alarmovervåkingssentral, noe de aller fleste offentlige bygninger har. Det kreves ingen fysiske inngrep i bygningene.

Det nye produktet og løsningen er i første omgang rettet mot det norske markedet, der rundt 100 000 bygg vil kunne bli pålagt å ha en universell utformet alarm.

Mobilalarm AS tar sikte på internasjonal lansering av alarmtjenesten for hørselshemmede - og andre som ønsker varsling på annen måte enn ved bruk av lyd.

Mer informasjon om tjenesten på selskapets nettside www.mobilarm.no

Varighet: April 2011 - april 2012 (tilleggsprosjekt, avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 27.05.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26