Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Artes Sociales: IKT-baserte metoder og verktøy for styrking av sosial kompetanse og sosiale ferdigheter hos personer med utviklingshemming (forprosjekt)

Utfører: Karde AS i samarbeid med More Software Solutions AS og Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene (ASVL).

Prosjektleder: Riitta Hellman, Karde AS

Innhold: Forprosjektets hovedmål er å øke inkludering av personer med utviklingshemning (eller annen funksjonsnedsettelse som påvirker sosial kompetanse) i arbeidsliv, skole og fritidsaktiviteter gjennom heving av relevant sosial kompetanse.

Prosjektet hadde følgende målsetting:

  • Finne fram til hvilke områder i arbeidslivssammenheng som har mest behov for tiltak innen sosial kompetanse. Faktagrunnlaget hentes inn gjennom en skjemabasert spørreundersøkelse rettet mot vekstbedrifter (ASVLs medlemsbedrifter).
  • Finne fram til hvilke områder i skole og fritidsaktivitetssammenheng som størst behov for tiltak innen sosial kompetanse. Faktagrunnlaget hentes inn gjennom en intervjuundersøkelse rettet mot foreldre og lærere.
  • Skissere IKT-baserte metoder som kan øke den sosiale kompetansen innenfor områder som avdekkes i de to spørreundersøkelsene.
  • Skissere hvordan en spredning av kompetansetiltak (metoder) skal skje for at flest mulig får nytte av det.

Resultat:

Basert på resultater fra prosjektet, faglige innspill fra referansegruppen og en intern workshop, er det utviklet et stort antall ”papirprototyper” som skal forestille en applikasjon på nettbrett og smarttelefon. Prototypene viser brukerdialogen trinn for trinn.

Applikasjonen er tenkt å brukes i trening av sosiale ferdigheter for personer med utviklingshemming. Appen er delt inn i ulike temaer innen sosial kompetanse, basert på områdene som ble avdekket i prosjektets spørreundersøkelser. For hvert tema kan brukeren velge mellom varierte aktiviteter som film, spill, huskeliste osv.

Resultatene fra prosjektet har stor betydning for videreutvikling av metoder og hjelpemidler som kan brukes for å trene på sosiale ferdigheter hos personer med utviklingshemming. Det viser seg å være et stort behov for kompetansetiltak på flere områder som har med sosial kompetanse å gjøre. Prototypene er et godt utgangspunkt for utviklingen av en applikasjon som kan brukes som kan brukes for å trene på sosiale ferdigheter.

Prosjektgruppen har søkt støtte hos NAV Farve til å gjennomføre et hovedprosjekt og realisering av applikasjonene.

Varighet: Juli 2012 – desember 2012 (prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.08.2012, og ble sist oppdatert 29.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26