Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Aktiv brukermedvirkning under høreapparattilpasning (forprosjekt)

Utfører: Audioplus AS i samarbeid med SINTEF, Hørselshemmedes landsforbund (HLF) og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Prosjektleder: Geir Kjetil Hanssen, SINTEF

Innhold: Forprosjektet har identifisert utfordringer og problemer med tilpasning av høreapparater og finne fram til effektive løsninger i samarbeid med sluttbrukere.

Prosjektet har hatt tre delmål:

  1. Detaljere problemstillinger som hindrer en effektiv høreapparattilpasning.

    Forprosjektet har samarbeidet med HLF og en gruppe høreapparatbrukere. Det er kartlagt hvilke utfordringer som er forbundet med dagens praksis for tilpasning og bruk av høreapparat. Oppsummert synes lite bruk å være forårsaket av lav deltakelse og eierskap i tipasningsprosessen, samt et lite gunstig miljø for tilpasning.

  2. Vurdere tekniske muligheter.

    Det er utarbeidet en skisse til løsning for et nytt system for tilpasning av høreapparat og en ny tjenestemodell. Det er også foretatt et søk etter tilsvarende løsninger uten at det er funnet noe tilsvarende.

  3. Utvikle konsept og design.

    Det er utviklet en skisse til et nytt system/produkt som omfatter et delsystem for lydmiljøsimulering og et delsystem for dynamisk interaktiv justering av høreapparat. Hoveddel ligger i en deltakende høreapparatbruker som selv styrer lydmiljøsimulering og tilpasning av et eget høreapparat under veiledning av audiograf.

I dag er brukeren svært passiv under tilpasning av høreapparat. Prosessen kontrolleres av audiografen, og brukeren passiviseres og mister muligheten til å oppnå følelsen av å mestre sin funksjonsnedsettelse.

Prosjektgruppen har nådd sine mål og bestemt seg for å videreutvikle prosjektet. Det er søkt prosjektstøtte fra VERDIKT.

Varighet: August - desember 2012 (prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.08.2012, og ble sist oppdatert 29.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26