Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Dokumentsamling


Nedenfor finner du lenker til en del aktuelle veiledere, artikler og rapporter med relevans for IT Funks arbeidsområder (sortert i omvendt kronologisk rekkefølge, med de nyeste først)

Konvensjoner:

Veiledere:

Rundskriv:

  • Nytt rundskriv om universell utforming. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt ut et nytt rundskriv som klargjør hvordan plikten om universell utforming etter paragraf 9 i diskriminerings- og likestillingsloven skal forstås. Rundskrivet gir eksempler på hva plikten innebærer, hva som kreves av virksomhetene og hvordan de kan arbeide aktivt og målrettet.

Artikler:

Rapporter:

Dette dokumentet ble første gang publisert 16.06.2008, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26