Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

- Håper dagbok på mobiltelefon blir et nyttig redskap for alle med diabetes

- Alle brukere som har vært med i prosjektet er strålende fornøyd og sier at den mobiltelefonbaserte dagboken har forenklet hverdagen, sier forsker Eirik Årsand ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i Tromsø. Forprosjektet ble støttet av IT Funk allerede i 2004. I desember 2009 disputerte Eirik Årsand for sin doktorgrad basert på dette systemet.

Eirik Årsand ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i TromsøKonseptet tar utgangspunkt i tre viktige parametre: Måling av blodsukker, registrering av fysisk aktivitet i form av en stegteller, og registrering av matvaner. Ved bruk av en smarttelefon med trykkfølsom skjerm, samles og lagres verdiene på telefonen. Brukerne får dermed oversikt over hvordan blodsukkeret utvikler seg, hvor aktive de har vært og hvor de er i forhold til sine mål for kosthold og aktivitet.

- Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre dette prosjektet uten å ha med brukere, som er de virkelige ekspertene på hvordan det er å leve med diabetes over lang tid. Systemet skulle opprinnelig prøves ut over 6 måneder, men de 12 brukerne med Type 2 diabetes var så fornøyd at de bare fortsatte å bruke det. Nå har de brukt diabetesdagboken i ett og et halvt år, sier Årsand.

Nytt EU-prosjekt

Med bare 12 brukere er det for tidlig å si noe sikkert om den medisinske effekten av denne løsningen. Men Eirik Årsand og teamet ved NST har fått klarsignal fra EU til å starte opp prosjektet Renewing Health, der rundt 300 brukere vil bli involvert i å teste ut systemet. Dette blir avgjørende for den videre utviklingen og for å kunne se om systemet hjelper den enkelte til å bedre kosthold, fysisk aktivitet og blodsukkerverdier. Prosjektet starter i februar 2010.

Årsand ønsker å trekke fram flere viktige erfaringer fra prosjektet: For det første betydningen av å trekke inn brukerne i utviklingen over lang tid. For det andre håper Årsand at dette blir starten på et hjelpemiddel som kommer alle med diabetes til gode. Forutsetningen er at resultatene fra EU-prosjektet viser tilstrekkelig medisinsk effekt, og at det er mulig å inkludere systemet i helsevesenets systemer og tjenester.

Stadig flere diabetikere i Norge

I dag er det nesten en halv million nordmenn som har eller står i fare for å utvikle diabetes, og dette er en av de raskt økende folkesykdommene som opptar norske helsemyndigheter. (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/minister/helse-og-omsorgsminister-stroem-erichsen/2009-2/folkesykdommen-diabetes.html?id=587781). Type 2-diabetes er den mest utbredte formen for diabetes, og de fleste får denne sykdommen i voksen alder. Mellom 6000 og 7000 nordmenn får diagnosen diabetes hvert år. Verdens Helseorganisasjon regner med at ca 5 % av verdens befolkning har diabetes.

Mer om prosjektet:

Dette dokumentet ble første gang publisert 26.01.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26