Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Spennende resultater fra nylig avsluttede IT Funk-prosjekter

Resultatene fra syv prosjekter som ble avsluttet ved årsskiftet er nå lagt ut på IT Funks prosjektliste:

  1. Falck Igel AS har i prosjektet Utvikling av en digital kalender med påminnerfunksjon; MEMOplanner for mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse utviklet et komplett digitalt planverktøy som vil gjøre det enklere for brukerne å strukturere hverdagen ved å huske ulike gjøremål, og dermed oppnå et mer selvstendig, trygt og aktivt liv. Prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med fokusgrupper og fagmiljø innen kognitive funksjonsnedsettelser i Norge, Sverige og Danmark. MEMOplanner er nå er lansert i Norge, og vil komme på markedet i Sverige og Danmark i løpet av 1-2 måneder.
  2. Prosjektet Anropsbaserte kollektivtrafikktjenester for alle - AKTA handlet om hvordan sanntidsinformasjon kan formidles til passasjerer på en måte som gjør informasjonen tilgjengelig for alle trafikanter. Statens vegvesen var prosjekteier, med SINTEF som prosjektleder og forskningspartner. Andre deltakere var Norges Blindeforbund, Møre og Romsdal Fylke, Trafikanten Møre og Romsdal AS, Nettbuss Møre AS og AB Thoreb.
  3. I forprosjektet Read Perfect - individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde ble det utviklet og prøvd ut en prototyp på et internettbasert leseverktøy der brukeren ved hjelp av intuitiv utprøving kan utforme sitt eget ”skreddersydde” skjermbilde. Det ble også utviklet teknologi for å håndtere et nettbasert verktøyprogram knyttet til ulike systemplattformer og nettlesere. Prosjektet ble gjennomført av selskapet Moving Minds i samarbeid med Høgskolen i Trøndelag, designer Petr van Blokland fra Nederland og selskapet Enzo Finger Design.
  4. I forprosjektet Tunge/munnstyring av datamaskiner og elektrisk utstyr for funksjonshemmede (Oral Mouse) har Brusell Dental AS og samarbeidspartnere videreutviklet prototypen Oral Mouse til bruk for sterkt bevegelseshemmede og andre som ikke kan bruke IKT-løsninger basert på styring med bryter og mus. Arbeidet videreføres i et internasjonalt samarbeidsprosjekt - CAP MOUSE - i det europeiske AAL-programmet, med Brusell Dental som koordinator.
  5. ALDERN: Individuelt tilpasset IKT for egenopplevd velvære og mestring har gitt økt kunnskap om hva som gir velvære og mestring i og rundt hjemmet for personer med demens, og hvordan enkle IKT-løsninger kan bidra til dette. Forget-Me-Not AS ledet prosjektet, som ble gjennomført i samarbeid med Tellu AS og Karde AS. Resultater fra forprosjektet skal presenteres på 19th Alzheimer Europe Conference i Brussel, i mai 2009.
  6. I Parkinsons IKT-utfordringer har MediaLT og samarbeidspartere undersøkt og dokumentert behovene hos mennesker med Parkinsons sykdom når det gjelder tilpasning av maskin- og programvare. Konklusjonene er klare: Det er et stort behov for bedre bistand til teknisk og utstyrsmessig tilrettelegging for denne brukergruppen, og individuelle tilpasninger er nødvendig. Forprosjektet kommer også med anbefalinger om videre forsknings- og utviklingsarbeid som kan imøtekomme disse behovene.
  7. Forskerne i Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og autentisering har studert utfordringer og forskningsbehov knyttet til universell utforming, tilgjengelighet, sikkerhet og personvern i autentiserings- og registreringsløsninger. Norsk Regnesentral ledet forprosjektet, som ble gjennomført i samarbeid med Karde AS, Tellu AS, Encap AS, Brønnøysundregistrene, Storebrand, Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Norges Blindeforbund og Dysleksiforbundet.

Alle prosjektene er nærmere beskrevet på IT Funks prosjektliste

Dette dokumentet ble første gang publisert 17.03.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26