Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:
To nye prosjekter fra MediaLT:

Projisert interaktiv PC-styring og synstolking av filmbilder

Media Lunde Tollefsen AS (MediaLT) har fått støtte fra IT Funk til to nye forprosjekter. I PIPPI-prosjektet skal de utvikle og teste en projisert interaktiv løsning for PC-styring, i form av et projisert, større skjermbilde. Målgruppen er mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Det andre prosjektet, FILM mellom ørene, gjelder tilrettelegging av film for synshemmede ved å legge til tale som gir informasjon og tolking av det som skjer "ordløst" i filmbildet.

PIPPI

MediaLT gjennomførte i 2008 et forprosjekt om Parkinsons IKT-utfordringer (PIKT) med støtte fra IT Funk. Basert på resultatene herfra, skal det nye prosjektet utvikle og teste en projisert interaktiv løsning for styring av en PC for mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Målet er å utvikle en egnet pilotløsning kalt PIPPI, samt inspirere og legge grunnlaget for kommersiell eller prosjektbasert utvikling og tilgjengeliggjøring av interaktiv hjelpemiddelteknologi. MediaLTs samarbeidspartnere i prosjektet er høyskolene i Oslo og Akershus, Nasjonalt Kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser, Norges Parkinsonforbund og NAV.

FILM mellom ørene

I dette pilotprosjektet skal MediaLT, i samarbeid med Norges Blindeforbund, Norsk Filmstudio, NRK, Norske Film- og TV-produsenters Forening og Mediehøgskolen Gimlekollen, tilrettelegge en film for synshemmede ved såkalt redundant, akustisk informasjon. Det vil si at den synshemmede vil få en tolkning i form av tale av det filmen kun viser med bilder. Målet er å legge grunnlaget for at filmer blir mer universelt utformet i utgangspunktet - allerede ved produksjonen - for derved å minske behovet for kostbar tilrettelegging i etterkant.

Mer informasjon om PIPPI og FILM mellom ørene finnes i prosjektoversikten:

FILM mellom ørene og
Projisert interaktiv PC-styring for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.07.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26