Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:
Ny Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet:

Norge universelt utformet innen 2025

Regjeringens Handlingsplan innebærer en bred satsing på universell utforming. Tiltakene skal motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og sørge for bedre omgivelser for hele befolkningen innen 2025.

I planen er det satt fokus på uteområder/planlegging, bygninger, transport og IKT, og det skal gjennomføres tiltak under 16 departementer med Barne- og likestillingsdepartementet som koordinator. IT Funk omtales som et viktig tiltak for å nå målet om at Norge skal bli best på likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

I planen gir regjeringen også klarsignal til å videreføre nyskapingsprogrammet "Innovasjon for alle" i Norsk Designråd.

- Nye digitale løsninger kan lett skape nye barrierer for mennesker med nedsatt funksjonsevne hvis vi ikke bevisst tar tak i de nye utfordringene. Vi må derfor fokusere på brukeren i utviklingsprosessen for å motvirke at ny teknologi virker ekskluderende, sier Onny Eikhaug som er programansvarlig for "Design for alle" i Norsk Designråd. IT Funk og Nyskapningsprogrammet har samarbeidet om flere prosjekter i programmets første periode, og Eikhaug ser frem til å videreføre dette de neste 4 årene.

Handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013 vil bli presentert på IT Funks Brukerforum onsdag 17. juni 2009.

Handlingsplanen 2009-2013 er presentert og kan lastes ned fra Barne- og likestillingsdepartementets hjemmeside på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/nedsatt_funksjonsevne-universell-utformet-2025.html?id=561345

Dette dokumentet ble første gang publisert 21.05.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26